Ảnh ngẩu nhiên

Lưu vực các suối trên Hòn Lớn và bán đảo Hòn Gốm (phác thảo ranh giới vẽ màu xanh)

Đối với tỉnh Khánh Hòa, một trong số các vấn đề đáng quan tâm nhất trong công tác ứng phó biến đổi khí hậu có lẽ là nạn hạn hán dẫn đến thiếu nước sinh hoạt và sản xuất. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các khu vực ven biển và hải đảo có tiềm năng phát triển kinh tế nhưng việc cấp nước lại đang gặp rất nhiều khó khăn. Trong thực tế, một số trong các khu vực này có nguồn nước ngầm được dự đoán là khá phong phú (như bán đảo Hòn Gốm và bán đảo Cam Ranh) nhưng hiện nay chưa được thăm dò, đánh giá đầy đủ và chưa được phép khai thác.

Một số nơi khác có tiềm năng khá lớn về nước mặt nhưng nguồn nước này cũng chưa được đánh giá và chưa có biện pháp khai thác hiệu quả. Thí dụ như trong vịnh Vân Phong, phần lớn các dự án du lịch triển khai trên Hòn Lớn hầu như phải dựa vào nguồn nước chở từ đất liền.

Để góp phần vào việc tìm ra các biện pháp hợp lý giải quyết nhu cầu cấp nước phục vụ phát triển kinh tế ở khu vực này, phần dưới đây giới thiệu một số thông tin liên quan đến các nguồn nước mặt trên Hòn Lớn và phần phía Nam bán đảo Hòn Gốm.

Các khu vực có nguồn nước mặt có thể khai thác

Trên đảo Hòn Lớn có một số con suối nhận nước từ các lưu vực khá rộng và một số thường xuyên có nước:

- Suối đổ vào Bãi Tranh (phía Bắc đảo) bắt nguồn từ độ cao khoảng 200 m, lưu vực rộng khoảng 6,5 km2 (số 1 trong hình 1); tại đây có khá đông dân cư sinh sống dựa vào nguồn nước này.

- Suối trong lưu vực đánh số 2 trên hình 1, lưu vực này rộng 3,3 km2, nguồn nước này chưa được sử dụng.

- Suối trong lưu vực rộng 3,8 km2 (số 3 trên hình 1), nguồn nước này cũng gần như chưa được sử dụng.

- Suối đổ vào Bãi Nhàu (phía Đông đảo) bắt nguồn từ độ cao khoảng 300 m, lưu vực (đánh số 4 trong hình 1) rộng khoảng 3,4 km2; nguồn nước này hầu như chưa được khai thác, sử dụng nhiều.

- Suối đổ vào Bãi Giầm (phía Tây Nam đảo) bắt nguồn từ độ cao khoảng 300 m, lưu vực (đánh số 5 trong hình 1) rộng khoảng 2,4 km2; khu du lịch Lucky Land có dự kiến sử dụng nguồn nước này.

Ở phần phía Nam của bán đảo Hòn Gốm có hai con suối bắt nguồn từ độ cao khoảng 300 m đổ vào khu vực Khải Lương và Bãi Giông (phía Tây Nam bán đảo):

- Suối đổ vào Khải Lương có lưu vực (đánh ký hiệu A trong hình 1) rộng khoảng 1km2; nguồn nước này đang được dân cư ở thôn Khải Lương sử dụng trong sinh hoạt.

- Suối đổ vào Bãi Giông có lưu vực (đánh ký hiệu B trong hình 1) rộng khoảng 2 km2.

Với lượng mưa trung bình năm hơn 1.000 mm, tổng lượng dòng chảy từ các lưu vực nói trên lần lượt là 6.500.000 m3, 3.300.000 m3, 3.800.000 m3, 3.400.000 m3, 2.400.000 m3, 1.000.000 m3 và 2.000.000 m3. Nguồn nước tại phía Nam bán đảo Hòn Gốm (từ lưu vực B) tuy không lớn lắm nhưng cũng có thể đầu tư khai thác phục vụ cho khu vực này, nơi mà việc xây dựng hệ thống cấp nước hầu như không khả thi. Với lượng dòng chảy hơn 19.000.000 m3 tại Hòn Lớn, nếu có biện pháp khai thác hợp lý có thể cung cấp đủ nước cho sinh hoạt và cho các ngành kinh tế trên đảo; trong trường hợp cần thiết, nước từ lưu vực 4 còn có thể cung cấp cho phần phía Nam bán đảo Hòn Gốm với chi phí chuyên chở thấp hơn nhiều so với hiện nay (vận chuyển đường biển khoảng 3 km).

Một số biện pháp tăng cường dự trữ nước

Để tăng cường khả năng dự trữ nước, chúng ta có thể thực hiện các biện pháp sau đây:

a) Xây các hồ chứa trên phần đầu nguồn của các suối trên đảo Hòn Lớn trong phạm vi các lưu vực 2 và 3.

b) Xây các đập ở phần cuối các con suối ở Bãi Tranh (Hình 2), Bãi Nhàu (Hình 3), Bãi Giầm (Hình 4) và Bãi Giông (Hình 5); các đập chắn này được liên kết với các tường chắn trên bãi (ở trên đới tác động của sóng) để giữ nước ngọt trong các bãi cát ở khu vực cửa các suối để giảm thiểu đến mức tối đa việc thoát nước ngọt vào biển. Thí dụ về đập và tường chắn được minh họa ở hình 3, khu vực Bãi Nhàu: Lượng nước được dự trữ trong hồ và trong cát ở khu vực Bãi Nhàu có thể lên hơn 10.000 m3 và có thể tăng lên nếu các dự án có thực hiện việc tôn nền. Điều thuận lợi là nền móng ở các khu vực này thường là các thềm biển cấu tạo bởi đá có xi măng carbonate. Khả năng chống thấm của loại vật liệu này khá tốt, có thể đáp ứng yêu cầu lưu giữ nước. Chiều dài của các tường chắn này được ước tính như sau: khoảng 600 m ở Bãi Tranh, 150 m ở Bãi Nhàu, 550 m ở Bãi Giầm và 170 m ở Bãi Giông. Khả năng chứa nước ở khu vực này thay đổi theo độ cao của đập và tường chắn.

Trên đây là những điều trình bày chỉ mang tính gợi ý và định hướng. Với nhu cầu lớn và cấp bách của việc cấp nước phục vụ phát triển kinh tế cho các khu vực ven biển và hải đảo trong vịnh Vân Phong thì rất cần có các nghiên cứu chi tiết hơn để có được các quy hoạch khai thác nguồn nước mặt một cách hợp lý và hiệu quả./.

Một số hình ảnh chụp từ vệ tinh:

Bãi Tranh

Bãi Nhàu

Bãi Giầm

Bãi Giông


Home

Những kết quả nổi bật đã đạt được trong năm 2013 của Chi cục Quản lý Đất đai.

Email In PDF.

Trong năm 2013, toàn thể lãnh đạo Chi cục và công chức; nhân viên trong Chi cục Quản lý đất đai đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác. Sau đây là những kết quả tiêu biểu được xem là nổi bật nhất (công tác) đã đạt được trong năm:

Công tác tham mưu xây dựng văn bản; tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Đã tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân về góp ý sửa đổi Luật đất đai năm 2003; dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành Trung ương (Nghị quyết số 19-NQ/TW); kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất số 384/KH-UBND và Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 24/6/2013 về việc giao chỉ tiêu cấp GCNQSD đất (điều chỉnh kế hoạch số 384); báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) kết quả thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg và số 05/CT-TTg về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy GCNQSD đất, quyền sở hữu (QSH) nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; các văn bản chỉ đạo về công tác lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của cấp huyện và xã; tham mưu Sở ban hành các văn bản triển khai Nghị định và các Thông tư của Bộ TNMT; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cấp GCNQSD đất cho cán bộ địa chính; phối hợp với Văn phòng Đăng ký QSD đất tỉnh tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai, đăng ký đối với đất; tham mưu triển khai Nghị định về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ cho các tổ chức đang hoạt động đo đạc và bản đồ.

Công tác cải cách hành chính

Công tác cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ hết sức quan trọng thể hiện qua kết quả: Đã ban hành và thực hiện Quy trình Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 đối với các lĩnh vực (thu hồi đất, giao đất, thuê đất, gia hạn quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất - cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ; thẩm định bản trích đo địa chính; thẩm định, nghiệm thu công trình, sản phẩm địa chính; cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ; bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; các Quy trình đã được QUACERT (Đoàn công tác của Trung tâm chứng nhận phù hợp) chấp nhận và đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 9001 2008); tăng cường công tác quản lý, theo dõi tiến độ giải quyết công văn đến; đã tham mưu Sở tổ chức 01 Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp.

Công tác Đo đạc và bản đồ

Đã báo cáo với Bộ TNMT về kết quả đo đạc lập bản đồ địa chính trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, kết quả thực hiện dự án 672; thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – Dự toán công trình đo đạc theo vốn sự nghiệp năm 2013 cho Huyện Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa; thẩm định hồ sơ, trình Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp giấy phép cho 03 tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ; các đơn vị tư vấn đang tổng hợp chỉnh sửa để hoàn thiện việc chuyển quy hoạch giao thông phường Ninh Hiệp lên bản đồ địa chính; công trình xây dựng lưới địa chính thị xã Ninh Hòa đã được nghiệm thu và bàn giao sản phẩm cho Trung tâm Công nghệ Thông tin đưa vào khai thác, sử dụng.

Công tác giải quyết hồ sơ

Trong năm 2013, Chi cục đã tiếp nhận và giải quyết 557 hồ sơ trong đó gồm 116 hồ sơ thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích và gia hạn sử dụng đất, 240 hồ sơ giải quyết cấp giấy chứng nhận và 201 hồ sơ về đo dạc.

Công tác Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy hoạch cấp huyện: Chi cục  đã tham mưu cho lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh văn bản giao chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất; đã tham mưu Sở hoàn thành công tác thẩm định Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 8/8 đơn vị cấp huyện, và đến hết 31/12/2013 đã có 4 đơn vị được phê duyệt và các đơn vị còn lại đơn vị tư vấn đã chỉnh sửa theo kết luận của Hội đồng thẩm định, dự kiến sẽ trình tỉnh phê duyệt trong quý I năm 2014.

Quy hoạch cấp tỉnh: Đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 10/4/2013; tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh theo quy định; lập báo cáo danh mục các dự án sử dụng đất lúa trình xin phép Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định 42/2012/NĐ-CP.

Công tác thống kê đất đai; đăng ký đất đai; cấp GCNQSD đất và lập hồ sơ địa chính; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

Công tác thống kê đất đai - hoàn thành công tác thống kê đất đai năm 2012 và đã tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác Thống kê đất đai năm 2013; công tác lập hồ sơ địa chính toàn tỉnh – đã tham mưu lãnh đạo Sở, UBND tỉnh ban hành 50 văn bản hướng dẫn và giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện cấp GCNQSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân ở cấp huyện; trả lời 06 đơn của công dân về cấp giấy chứng nhận; đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh, kịp thời phối hợp giải quyết các vướng mắc trong tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt; tính đến hết ngày 31/12/2013 kết quả cấp GCNQSD đất lần đầu trên địa bàn tỉnh chủ yếu là 5 loại đất chính đạt 88,27% diện tích cần cấp giấy trong đó có 4 chỉ tiêu đạt và vượt 85% (đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở nông thôn, đất chuyên dùng) và đất ở đô thị đạt 80,38%.

                                                                                                           (Nguồn: Chi cục Quản lý đất đai)

                                                                                                                  Phương Loan - TTCNTT

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa