Ảnh ngẩu nhiên

TRAO ĐỔI

Có thể tăng cường nguồn nước

phục vụ cho bán đảo cam lập (cam ranh)

Phạm Văn Thơm

Tại bán đảo Cam Lập (còn được gọi là bán đảo Sộp), nguồn nước ngầm chỉ tạm đủ để phục vụ cho sinh hoạt của một vài cụm dân cư ở địa phương. Riêng các dịch vụ du lịch có sử dụng một lượng nước mặt (sông Nước Ngọt) và nước ngầm nhưng còn giới hạn về số lượng và thời gian. Do vậy, phần lớn nước phục vụ cho du lịch đều được chở từ thị xã Cam Ranh ra với chi phí rất cao. Trong khi đó, bán đảo Sộp với địa hình khá đặc biệt có tiềm năng nước mặt khá lớn chưa được quan tâm khảo sát, nghiên cứu đưa vào khai thác, sử dụng.

Thật vậy, trên bán đảo Sộp có hai lưu vực A và B có diện tích lần lượt là 2,2 km2 và 1,3 km2, tại các nơi này có các vị trí có thể xây được đập chắn (là các đường màu nâu trên hình 1) giữ lại những lượng nước khá lớn. Mặc dù thị xã Cam Ranh là nơi có lượng mưa vào loại thấp nhất tỉnh Khánh Hòa, nhưng chỉ với lượng mưa khoảng 1000 mm/năm, hồ ở lưu vực A có thể chứa trên 2 triệu m3 nước và hồ ở lưu vực B có thể chứa trên 1 triệu m3 nước .

Hình 1: Các lưu vực trên bán đảo Cam Lập và các vị trí có thể xây đập để làm

hồ chứa nước

Lượng nước trên 3 triệu m3/năm này có thể đáp ứng được nhu cầu nước sinh hoạt cho các cụm dân cư còn đang thiếu nước sinh hoạt và các hoạt động du lịch ở cả hai bờ đông và tây của bán đảo, từ đó có thể thúc đẩy nhanh sự phát triển du lịch của thị xã Cam Ranh. Mặt khác, khi xem xét chi tiết địa hình của bán đảo, người ta thấy sự hình thành các hồ chứa này cũng không cản trở hoàn toàn các dòng chảy mặt hiện đang đổ vào phần trong và phần ngoài của vịnh Cam Ranh. Ngoài ra, do địa hình các lưu vực này khá dốc nên diện tích của hồ chứa sẽ không lớn, không làm thay đổi nhiều độ phủ của thực vật trên bán đảo. Ngoài việc cung ứng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và du lịch, các hồ chứa còn tạo ra các mặt nước mát mẻ có thể sử dụng trong các dịch vụ du lịch, làm phong phú thêm các loại hình du lịch trên bán đảo.

Hình 2: Khu vực có tiềm năng phát triển cảng nhỏ và khu dân cư

Các dẫn liệu trình bày trên đây cho thấy sự cần thiết phải có sự khảo sát chi tiết của các chuyên gia về thủy lợi và xây dựng để tư vấn cho tỉnh Khánh Hòa việc xây dựng các hồ chứa. Điều này sẽ giúp ích cho việc phát triển kinh tế xã hội của bán đảo Sộp, từ đó có thể dẫn đến sự phát triển đường giao thông, tạo tiền đề cho việc quy hoạch xây dụng các cảng nhỏ ở bờ tây bán đảo, nơi mà địa hình tự nhiên của đáy biển không đòi hỏi việc nạo vét, một hoạt động có thể gây ra nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến việc đổ bùn nạo vét. Hình 2 minh họa một khu vực có thể phát triển khu dân cư và xây dựng cảng nhỏ.

P.V.T

Home

Một số kết quả Công tác của Chi cục Bảo vệ Môi trường năm 2013

Email In PDF.

Năm 2013, Chi cục Bảo vệ môi trường đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác theo kế hoạch đề ra, cụ thể:

1. Công tác thẩm định dự án, báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Đề án Bảo vệ môi trường (BVMT), hồ sơ thiết kế công trình xử lý chất thải:

Đã giải quyết 41 hồ sơ ĐTM, 26 hồ sơ đề án BVMT chi tiết và 09 dự án Cải tạo, phục hồi môi trường.

Góp ý 46 hồ sơ quy hoạch, dự án đầu tư và thỏa thuận địa điểm đầu tư.

Hướng dẫn thủ tục môi trường cho 22 cơ sở.

2. Công tác kiểm soát ô nhiễm (KSON), kiểm tra công tác BVMT, quản lý chất thải nguy hại, thu phí BVMT, ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, giải quyết đơn thư khiếu nại về BVMT:

2.1. Công tác KSON:

Hướng dẫn thực hiện Giám sát môi trường và Báo cáo chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn thi công cho 95 cơ sở. Kết quả có 43/95 cơ sở báo cáo tiến độ và thực hiện KSON trong giai đoạn thi công dự án.

Hướng dẫn thực hiện KSON cho 114 cơ sở đã đi vào hoạt động.

Công tác lấy mẫu để phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường (ÔNMT), ÔNMT nghiêm trọng theo TT04/2012/TT-BTNMT: tiến hành lấy mẫu chất thải của 105/106 cơ sở (1 cơ sở đã ngừng hoạt động) để thực hiện phân loại cơ sở gây ÔNMT và ÔNMT nghiêm trọng (hoàn thành theo kế hoạch đề ra).

Tình hình triển khai Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ v/v phê duyệt “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng”: hiện nay vẫn còn 02 cơ sở chưa xử lý môi trường triệt để để đưa ra khỏi danh sách là Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Huyndai Vinashin và bãi rác thành phố Nha Trang (các cơ sở này đang tiến hành khắc phục ô nhiễm).

Tình hình triển khai Quyết định 56/QĐ-UBND ngày 09/01/2012 và Quyết định 1158/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v phê duyệt Danh mục các cơ sở gây ÔNMT trên địa bàn tỉnh và biện pháp xử lý: đã tiến hành kiểm tra phương án khắc phục ÔNMT của 13/19 cơ sở theo Quyết định 56/QĐ-UBND và 19/21 cơ sở theo Quyết định 1158/QĐ-UBND (trong đó đã ra Quyết định chứng nhận 04 cơ sở đã hoàn thành thực hiện các biện pháp xử lý ÔNMT).

Đã tham mưu xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý chất thải của 06 cơ sở.

2.2. Kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT và giải quyết đơn thư về BVMT:

Tiến hành kiểm tra công tác BVMT của 10/19 cơ sở đang hoạt động (không kiểm tra 09 cơ sở còn lại vì có 08 cơ sở đã được các đơn vị khác kiểm tra và 01 cơ sở đã ngừng hoạt động) và kiểm tra sau ĐTM 05/05 cơ sở theo kế hoạch đề ra.

Công tác kiểm tra xác nhận các biện pháp BVMT phục vụ giai đoạn vận hành của dự án sau khi ĐTM và Đề án BVMT chi tiết được phê duyệt: kiểm tra 05 hồ sơ theo ĐTM và 03 hồ sơ theo Đề án BVMT chi tiết.

Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra công tác BVMT của 44 cơ sở.

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại (đạt 100%): Kiểm tra và trả lời kiến nghị cử tri phản ánh ÔNMT của 06 cơ sở; chuyển 07 đơn thư cho các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền và chuyển Thanh tra Sở xử lý 02 cơ sở có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

2.3. Công tác quản lý chất thải nguy hại:

Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) cho 41 cơ sở, đạt 100% đúng thời gian quy định.

Tiếp nhận và xử lý 259 báo cáo quản lý CTNH; hướng dẫn, nhắc nhở 38 Chủ nguồn thải thực hiện chưa đúng quy định về quản lý CTNH.

2.4. Công tác thu phí BVMT đối với nước thải công nghiệp và Ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản:

Đã thẩm định 165 tờ khai thu phí nước thải công nghiệp; Tổng số tiền thu được đến ngày 07/11/2013 là: 207.064.978 đồng (đạt 115%, vượt kế hoạch đề ra).

Tổng số tiền ký quỹ phục hồi môi trường thu được đến thời điểm hiện tại là 6.838.959.989đ (trong đó số tiền thu được trong năm 2013 là: 210.369.030đ); Hiện nay (tính từ thời điểm bắt đầu nộp tiền ký quỹ đến năm 2013), các đơn vị còn nợ tiền ký quỹ là: 2.466.389.226đ (trong đó các đơn vị thuộc cấp cam kết nợ 508.813.545đ, các đơn vị thuộc cấp ĐTM nợ 1.957.575.681đ).

3. Quản lý nguồn vốn sự nghiệp môi trường của tỉnh; thực hiện các kế hoạch, đề án, nhiệm vụ được giao:

Đã nghiệm thu 51/52 nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2012.

Đã thẩm định nội dung 58/58 nhiệm vụ môi trường năm 2013 (trong đó đã thẩm định kinh phí 53/58 nhiệm vụ, bỏ 05 nhiệm vụ, với số tiền thẩm định là 9.634.965.430đ, đạt 100% kế hoạch).

4. Công tác truyền thông môi trường:

Đã tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông nhân ngày Đất ngập nước (2/2), ngày kỷ niệm Đa dạng sinh học (22/5), ngày Môi trường thế giới (5/6), Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn (tuần thứ 3 của tháng 9),...

Đã tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị: CTNH; Điều tra, đánh giá chất lượng nước mặt, nước ngầm và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường nước mặt, nước ngầm xã Diên Phước, huyện Diên Khánh và xã Suối Tân, huyện Cam Lâm; Báo cáo cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học rừng tỉnh Khánh Hòa; Phổ biến văn bản pháp luật về phí BVMT đối với nước thải; Văn bản quy phạm pháp luật về Đa dạng sinh học và An toàn sinh học; Tập huấn Sử dụng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đa dạng sinh học rừng tỉnh Khánh Hòa,…

Ngoài ra, Chi cục Bảo vệ môi trường cũng đã hoàn thành nhiều công tác chuyên môn khác và giải quyết tốt các công việc phát sinh theo tinh thần chỉ đạo của cấp trên.

                                                                                                            Trần Trúc - Chi cục Bảo vệ Môi Trường.

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 14 Tháng 4 2014 16:27 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa