Ảnh ngẩu nhiên


Bài viết này tổng quan vài khái niệm về dòng rút (rip current) h trợ việc phòng tránh và cứu hộ ở các bãi tắm ven biển, đồng thời nhận định bước đầu về vị trí xuất hiện của dòng rút ở Bãi Dài - Cam Ranh dựa trên phân tích dữ liệu ảnh máy bay hiện có kết hợp xử lý bản đồ độ sâu vùng nước nông ven bờ ở khu vực này.

Vài khái niệm về dòng rút

Dòng rút được xem là một trong những mối nguy hiểm hàng đầu ở các bãi tắm ven biển. Sự tồn tại của dòng rút liên quan trước hết với kiểu đổ nhào của sóng: Sự không đồng nhất của năng lượng sóng gió đã tạo ra các vùng hội tụ và phân kỳ sóng cũng như các vùng có mực nước cao và mực nước thấp khác nhau. Mực nước thường dâng cao ở vùng lân cận đới sóng đổ nhào, tạo ra một sự mất cân bằng nước, làm phát sinh một dòng chảy từ bờ rút ra khơi (dòng rút). Địa hình bãi biển cũng là một tác nhân góp phần tạo ra dòng rút: a) mực nước ở trên bar cát ở vùng nước nông thường cao hơn so với các trũng, rãnh vì chúng là nơi tập trung năng lượng sóng; b) sự hình thành của các bar cát liền kề nằm song song với bờ với các trũng sâu ở giữa là yếu tố địa hình cơ bản tạo ra sự khác biệt cục bộ của dòng chảy ven bờ và kích thích cho sự vận chuyển nước chảy thẳng góc (hoặc hơi chếch) từ bờ ra xa (hình 1).

Dòng rút hình thành rất gần bờ, có thể nhận dạng bằng mắt thường thấy vùng sóng bạc đầu là vùng nước nông trên các bar cát nước chảy vào, trong lúc đó vùng lặng sóng ở giữa là vùng nguy hiểm, là nơi xuất hiện dòng rút (hình 2). Sự hình thành bãi cát dạng răng cưa (cuspate shape) cũng là một dấu hiệu nhận dạng vị trí xuất hiện của dòng rút, nó thường xuất hiện tại các vùng lõm ở các bãi dạng này.

Hình 1: Các thành phần cơ bản của dòng rút: dòng chảy vào do sóng (1); vùng phát sinh dòng rút (2 ); thân dòng rút (3); đầu dòng rút (4)

Ngoài ra, một số học giả đã thảo luận về mối liên quan của sự hình thành dòng rút với một số yếu tố động lực:

- Sóng lừng (swell) tuy không tạo sóng bạc đầu nhưng cũng gây ra dòng rút ở các vùng có các công trình biển như kè ngang, cầu tàu hoặc các bãi tắm dạng túi (pocket beach) kẹp giữa các mũi đất.

- Dòng rút thường không xuất hiện vào sáng sớm hoặc ban chiều khi gió biển bắt đầu hình thành hoặc suy yếu, mà thường xuất hiện với tần suất cao và cường độ mạnh vào ban trưa khi gió đất thổi mạnh từ bờ ra khơi.

- Dòng rút liên quan chặt chẽ với đặc điểm thủy triều, chúng xảy ra với tần suất cao và cường độ mạnh vào các thời đoạn mực nước triều thấp và ít hơn nhiều với cường độ yếu vào các thời đoạn mực nước triều cao.

Hình 2: Một số dấu hiệu nhận biết các vị trí có thể xuất hiện dòng rút: vùng lặng sóng giữa các vùng sóng bạc đầu xung quanh; bãi tắm dạng răng cưa; dòng rút xuất hiện rõ với chân, thân và phần đầu rõ rệt (thường thành từng nhóm

Vài nhận định bước đầu về dòng rút ở Bãi Dài - Cam Ranh

Dựa trên tư liệu ảnh máy bay chụp ngày 21 tháng 2 năm 2004 có thể đưa ra vài nhận định bước đầu về địa hình vùng Bãi Dài và sự xuất hiện của dòng rút ở khu vực này. Về mặt địa hình bãi và đáy biển, kết quả xử lý ảnh máy bay (hình 3) cho thấy những nét đặc điểm hình thái chính như sau:

- Địa hình Bãi Dài có dạng răng cưa với nhiều doi cát và vùng lõm phân bố đều, nằm xen kẽ nhau.

- Phần ngập nước có các hệ thống rãnh sâu chạy thẳng góc với bờ (được gặp trên suốt đoạn bờ của Bãi Dài).

Do đó dòng rút có thể xuất hiện ở mọi nơi dọc đoạn bờ này. Tuy nhiên sự tồn tại của hệ thống bar cát ven bờ không liên tục có thể là yếu tố quyết định cho sự hình thành dòng rút nên dòng rút chỉ được ghi nhận trong khoảng tọa độ 109o11’50”- 109o12’00”; 12o04’20”- 12o04’40” (đoạn bãi số 3 ở hình 4). Ba dòng rút được ghi nhận có cường độ mạnh dần xuống phía Nam, đây là nơi duy nhất có hệ thống bar ngầm và cửa thoát (rộng khoảng 40m) tạo điều kiện thuận lợi cho dòng rút hình thành.

Hình 3: Hình thái địa hình bãi Dài

(kết quả xử lý ảnh máy bay chụp ngày 21/02/2004)

Hình 4: Địa hình đáy vùng ven bờ bãi Dài – Cam Ranh trên 4 đoạn bờ khác nhau


Hình 4: Địa hình đáy vùng ven bờ bãi Dài – Cam Ranh trên 4 đoạn bờ khác nhau (tiếp theo)

Việc phóng đại ảnh máy bay và địa hình ngầm ở khu vực này (hình 5) cho ta thấy rõ hơn hình thái địa hình chi tiết ở khu vực xuất hiện dòng rút, đồng thời thể hiện rõ hơn cơ chế hình thành hệ thống dòng rút ở vùng tồn tại các bar cát ngầm và các cửa rút (rip gap).

Hình 5: Vị trí của hệ thống dòng rút xuất hiện ở Bãi Dài - Cam Ranh vào ngày 21 tháng 2 năm 2004 (nơi tồn tại các bar cát ngầm cửa thoát nằm trùng với các rảnh sâu chạy thẳng góc với bờ)

Một số nhận xét

- Dòng rút thường xuất hiện ở các bãi tắm hình răng cưa kết hợp với sự tồn tại hệ thống bar cát ngầm không liên tục (có cửa thoát) ở vùng nước nông ven bờ biển, chúng nằm song song với bờ trùng với vị trí của các trũng sâu nằm thẳng góc với bờ.

- Một số vị trí có dòng rút xuất hiện ở Bãi Dài - Cam Ranh đã được xác định bước đầu thông qua kết quả phân tích ảnh máy bay chụp ngày 21 tháng 4 năm 2004 trong khoảng tọa độ 109o11’50”- 109o12’00” và 12o04’20”- 12o04’40”(Ảnh vệ tinh trên Google Earth chụp ngày 2/01/2010 cũng cho thấy một dòng rút xuất hiện trong khu vực này).

- Chưa có các thông tin về dòng rút trong mùa gió tây nam.

Để có những nhận định chính xác hơn về vị trí, cường độ dòng rút trong từng thời kỳ khác nhau (liên quan với các đặc điểm sóng, gió, thủy triều, địa hình) cần có những nghiên cứu bổ sung về điều kiện sóng, gió, thủy triều, dòng dọc bờ và cả các khảo sát chi tiết địa hình trong từng thời kỳ khác nhau. Để hỗ trợ các nghiên cứu này cần có một hệ thống camera tự động hoặc thủ công được thiết kế và đặt ở một vị trí tương đối cao (khoảng 100 – 120m so mặt nước biển) có thể giúp quét và chụp ảnh thường xuyên toàn khu vực, nó cho phép giám sát thường kỳ nhằm bắt gặp vị trí của dòng rút trong mối liên quan với các đặc điểm khí hậu - khí tượng trong khu vực.

Home

Phòng Khoáng sản – Địa chất, đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các phòng, Chi cục trực thuộc Sở năm 2013

Email In PDF.

Năm 2013, tập thể cán bộ, chuyên viên phòng Khoáng sản – Địa chất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã đoàn kết, phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác; được Khối thi đua các phòng, đơn vị trực thuộc Sở bầu chọn là đơn vị dẫn đầu khối thi đua các phòng, Chi cục thuộc Sở. Điểm lại những thành tích đã đạt được trong năm 2013 như sau:

Công tác về cải cách hành chính:

Ngay từ đầu năm, Phòng đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của phòng, trong đó xác định rõ nhiệm vụ đối với từng nhiệm vụ công tác và phân công trách nhiệm cho cá nhân thực hiện một cách cụ thể; biện pháp này đã tạo điều kiện thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính của phòng đều hoàn thành đúng kế hoạch.

Phòng đã phối hợp với Văn phòng Sở tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 774/QĐ-UBND ngày 26/3/2013 về việc công bố thay thế 01 thủ tục hành chính và toàn bộ mẫu đơn kèm theo trong lĩnh vực khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. Sau khi có quyết định của UBND tỉnh, phòng đã triển khai áp dụng, đồng thời chỉnh sửa quy trình thẩm định Đề án đóng cửa mỏ và các mẫu đơn để áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 2008.

Về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phòng đã tổ chức phổ biến Luật Khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ phòng TNMT, các cơ quan chức năng liên quan và các đơn vị hoạt động khoáng sản trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố.

Về kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, trong năm 2013, phòng Khoáng sản – Địa chất đã tham mưu giải quyết được 21/26 hồ sơ, tất cả hồ sơ đều giải quyết sớm hẹn, còn lại 05 hồ sơ trong thời hạn giải quyết, không có hồ sơ trễ hẹn. Phòng Khoáng sản – Địa chất được Hội đồng đánh giá xếp hạng cải cách hành chính của Sở bình chọn là đơn vị dẫn đầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về công tác cải cách hành chính năm 2013, được Sở đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh  tặng Bằng  khen.

Về công tác chuyên môn của phòng:

Ngoài tham mưu giải quyết các thủ tục hành chính; trong năm 2013, phòng Khoáng sản – Địa chất đã tập trung hoàn thành các công việc chuyên môn như:

Tham mưu Lãnh đạo Sở trình UBND ban hành Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng sau năm 2015; báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thực hiện Chỉ thị 29/2008/CT-TTg ngày 02/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ; kết quả triển khai thực hiện các nội dung quản lý hoạt động khoáng sản theo Nghị quyết 96/NQ-CP ngày 07/8/2013 của Chính phủ; báo cáo Bộ Xây dựng việc thực hiện quy hoạch hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản đá ốp lát trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đã tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các vướng mắc khác trong quy định thực hiện pháp luật khoáng sản, công tác cấp phép hoạt động khoáng sản đá granit ốp lát; báo cáo, giải trình, kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cấp phép hoạt động khoáng sản bùn khoáng

Tham mưu Lãnh đạo Sở thẩm định trình UBND tỉnh 02 dự án cải tạo đồng ruộng có thu hồi sét gạch ngói tại Ninh Hòa; 01 dự án nạo vét, thu hồi cát bồi lấp; tiếp nhận thẩm định 02 hồ sơ đăng ký kế hoạch, khối lượng, công suất nạo vét, thu hồi cát nhiễm mặn.

Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và tham gia kiểm tra thực địa để tham mưu UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm; đề xuất UBND tỉnh có ý kiến bằng văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân theo quy định, gồm: 09 khu vực đề nghị cấp phép khai thác khoáng sản, 01 khu vực đề nghị gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản và 13 khu vực thỏa thuận địa điểm đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản.

Về công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

Với đặc thù công việc của phòng nhiều công việc phức tạp nhưng chỉ có biên chế 03 người; trong năm 2013, phòng đã có nhiều cố gắng trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ làm việc, kết hợp với việc đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Được sự quan tâm của lãnh đạo Sở, phòng đã sắp xếp, bố trí 01 Lãnh đạo phòng học lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tại chức; 01 cán bộ học lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên.

Xây dựng tổ công đoàn vững mạnh

Tổ công đoàn của phòng luôn duy trì và tham gia các hoạt động của Công đoàn Sở như tham gia thi đấu các giải thể dục thể thao, phong trào người phụ nữ giỏi việc nước đảm việc nhà. Phòng có 01 sáng kiến cải tiến công tác chuyên môn được công nhận là Chiến sỹ thi đua cơ sở. Trong năm 2013, có 01 Đoàn viên được kết nạp vào đảng nâng tỷ lệ công chức của phòng là Đảng viên đạt 100%.

Với những thành tích đã đạt được nói trên, Phòng Khoáng sản – Địa chất được Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Tập thể phòng Khoáng sản – Địa chất  và tặng Bằng khen cho cá nhân đồng chí Nguyễn Thanh Minh – Trưởng phòng./.

                                                                                                     Nguyễn Duy Đức - Văn phòng Sở

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa