Home

Cải tạo đất trồng rừng, thu hồi đất san lấp phục vụ dự án Quốc lộ 1A

Email In PDF.

Ngày 23/12/2013, Sở Tài nguyên Môi trường (Sở) đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Vạn Ninh, UBND xã Vạn Hưng và UBND xã Vạn Khánh tiến hành kiểm tra thực địa việc “Cải tạo đất trồng rừng kết hợp với tận thu đất san lấp phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1A, huyện Vạn Ninh”. Qua kiểm tra thì 13 khu vực đề nghị cải tạo đất trồng rừng, thu hồi đất san lấp đã được khảo sát; các khu vực xin cải tạo đất thuộc xã Vạn Khánh, xã Vạn Hưng đã được chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 52/NQ-CP, ngày 10/4/2013 về Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa.

Nhằm giải quyết nhu cầu cải tạo đất sản xuất cho dân kết hợp tạo điều kiện cung ứng vật liệu thi công, đảm bảo tiến độ dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Vạn Ninh, Sở có những ý kiến là: cải tạo đất thì phải trồng lại rừng, thực hiện các nghĩa vụ về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường,… theo quy định và việc thực hiện cải tạo đất của các hộ dân đề nghị UBND tỉnh giao cho DNTN Long Hải có đủ năng lực về tài chính và trách nhiệm để thực hiện; Sản phẩm đất dư thừa, thu hồi được chỉ sử dụng làm vật liệu đắp nền cho dự án mở rộng Quốc lộ 1A và sau khi hoàn thành phải chấm dứt hoạt động cải tạo đất đồng thời tiến hành trồng lại rừng; UBND huyện Vạn Ninh có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp lập phương án cải tạo đất trồng rừng, kiểm tra, giám sát và quản lý ranh giới khu vực cải tạo đất, phương án trồng lại rừng sau cải tạo.

                                                                                                             Phạm Thị Nhung - TTCNTT

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa