Home

Khai thác, sử dụng nước dưới đất tại Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh

Email In PDF.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Thông báo số 479/TB-UBND ngày 04/11/2013 về việc khai thác, sử dụng nước dưới đất tại Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh. Theo đó, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương cho các doanh nghiệp có dự án đang xây dựng trong Khu du lịch bán đảo Cam Ranh khai thác, sử dụng nước ngầm trong giai đoạn xây dựng. Đồng thời phải làm các thủ tục đề nghị cấp phép khai thác, sử dụng nước dưới đất theo quy định.

Ngày 14/12/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các doanh nghiệp có dự án đang xây dựng trong Khu du lịch bán đảo Cam Ranh và có nhu cầu khai thác, sử dụng nước dưới đất để phục vụ cho mục đích xây dựng dự án, lập hồ sơ đề nghị cấp phép trình UBND tỉnh theo quy định của Luật Tài nguyên nước. Để thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác nước dưới đất tránh gây ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước tại khu vực Bán đảo Cam Ranh, Sở đã đề nghị Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài nguyên nước thuộc Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung phối hợp với các doanh nghiệp để lập hồ sơ đề nghị cấp phép và theo dõi lưu lượng, chất lượng nước để báo cáo kịp thời.

                                                                                             Nguồn: CV số 2793/STNMT-TNN ngày 24/12/2013

                                                                                                                 Trọng Tuệ - TTCNTT

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa