Ảnh ngẩu nhiên

TRAO ĐỔI

Có thể tăng cường nguồn nước

phục vụ cho bán đảo cam lập (cam ranh)

Phạm Văn Thơm

Tại bán đảo Cam Lập (còn được gọi là bán đảo Sộp), nguồn nước ngầm chỉ tạm đủ để phục vụ cho sinh hoạt của một vài cụm dân cư ở địa phương. Riêng các dịch vụ du lịch có sử dụng một lượng nước mặt (sông Nước Ngọt) và nước ngầm nhưng còn giới hạn về số lượng và thời gian. Do vậy, phần lớn nước phục vụ cho du lịch đều được chở từ thị xã Cam Ranh ra với chi phí rất cao. Trong khi đó, bán đảo Sộp với địa hình khá đặc biệt có tiềm năng nước mặt khá lớn chưa được quan tâm khảo sát, nghiên cứu đưa vào khai thác, sử dụng.

Thật vậy, trên bán đảo Sộp có hai lưu vực A và B có diện tích lần lượt là 2,2 km2 và 1,3 km2, tại các nơi này có các vị trí có thể xây được đập chắn (là các đường màu nâu trên hình 1) giữ lại những lượng nước khá lớn. Mặc dù thị xã Cam Ranh là nơi có lượng mưa vào loại thấp nhất tỉnh Khánh Hòa, nhưng chỉ với lượng mưa khoảng 1000 mm/năm, hồ ở lưu vực A có thể chứa trên 2 triệu m3 nước và hồ ở lưu vực B có thể chứa trên 1 triệu m3 nước .

Hình 1: Các lưu vực trên bán đảo Cam Lập và các vị trí có thể xây đập để làm

hồ chứa nước

Lượng nước trên 3 triệu m3/năm này có thể đáp ứng được nhu cầu nước sinh hoạt cho các cụm dân cư còn đang thiếu nước sinh hoạt và các hoạt động du lịch ở cả hai bờ đông và tây của bán đảo, từ đó có thể thúc đẩy nhanh sự phát triển du lịch của thị xã Cam Ranh. Mặt khác, khi xem xét chi tiết địa hình của bán đảo, người ta thấy sự hình thành các hồ chứa này cũng không cản trở hoàn toàn các dòng chảy mặt hiện đang đổ vào phần trong và phần ngoài của vịnh Cam Ranh. Ngoài ra, do địa hình các lưu vực này khá dốc nên diện tích của hồ chứa sẽ không lớn, không làm thay đổi nhiều độ phủ của thực vật trên bán đảo. Ngoài việc cung ứng nguồn nước phục vụ sinh hoạt và du lịch, các hồ chứa còn tạo ra các mặt nước mát mẻ có thể sử dụng trong các dịch vụ du lịch, làm phong phú thêm các loại hình du lịch trên bán đảo.

Hình 2: Khu vực có tiềm năng phát triển cảng nhỏ và khu dân cư

Các dẫn liệu trình bày trên đây cho thấy sự cần thiết phải có sự khảo sát chi tiết của các chuyên gia về thủy lợi và xây dựng để tư vấn cho tỉnh Khánh Hòa việc xây dựng các hồ chứa. Điều này sẽ giúp ích cho việc phát triển kinh tế xã hội của bán đảo Sộp, từ đó có thể dẫn đến sự phát triển đường giao thông, tạo tiền đề cho việc quy hoạch xây dụng các cảng nhỏ ở bờ tây bán đảo, nơi mà địa hình tự nhiên của đáy biển không đòi hỏi việc nạo vét, một hoạt động có thể gây ra nhiều vấn đề phức tạp liên quan đến việc đổ bùn nạo vét. Hình 2 minh họa một khu vực có thể phát triển khu dân cư và xây dựng cảng nhỏ.

P.V.T

Home

Hoạt động cung cấp thông tin tài nguyên và môi trường trong thời gian qua và một số nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.

Email In PDF.

Ngành Tài nguyên và Môi trường (TNMT) có 07 lĩnh vực quản lý theo phân cấp gồm có đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, khí trượng thủy văn, đo đạc bản đồ, biển và hải đảo. Đây là những lĩnh vực quản lý hết sức nhạy cảm, liên quan đến vấn đề hoạch định chính sách, về phát triển kinh tế an ninh, quốc phòng, liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân và do đó, những thông tin về cơ chế chính sách ngành TNMT, các thông tin về quy hoạch, khai thác, sử dụngvà bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên như khoáng sản, đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên biển-hải đảo là những thông tin hết sức quan trọng để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, phục vụ cho người dân và cộng đồng.

Trong những năm qua, nhu cầu khai thác thông tinTNMTcủa các tổ chức, cá nhân tại Sở TNMTcó xu hướng gia tăng.Theo ghi nhận, từ năm 2008 đến nay đã có gần một ngàn lượt cung cấp thông tin về đất đai và đo đạc bản đồ; số lượt truy cập vào trang thông tin của Sở TNMTđể tra cứu thông tin đạt gần 4,5 triệu lượt (tính tại thời điểm viết bài).

Đạt đượckết quả trên đây, có sự đóng góp của công tác quản lý, lưu trữ, xử lý thông tinđã được thực hiện kịp thời và đã thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Cập nhật kịp thời văn bản quy phạm pháp luật các lĩnh vực và hoạt động quản lý của Sở TNMT trong quá trình hoạt động.

- Tiến hành ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, lưu trữdữ liệu nên việc tìm kiếm, xử lý và tra cứu thông tin để cung cấp cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

- Việc tiếp cận thông tin của các tổ chức, cá nhân thông qua các kênh thông tin khác nhau nênviệc xác định thông tin cần cung cấp được chính xác,dễ dàng hơn.

- Thời hạn cung cấp thông tin được rút ngắn hơn so với thời gian quy định tại quy trình cung cấp thông tin.

- Mức thuphí, lệ phí cung cấp thông tin phù hợp nênđã góp phần gia tăng nhu cầu cung cấp thông tin của những đối tượng này.

Để thông tin ngày càng đa dạng, phong phú, có chất lượng, trong thời gian qua, công tác thu thập và cập nhật dữ liệu TNMT đã được thu thập tương đối đầy đủ như đất đai, đo đạc bản đồ, khoáng sản – địa chất, thanh tra kiểm tra môi trường…đã phục vụ kịp thời cho công tác quản lý của cơ quan và cung cấp cho tổ chức cá nhân có yêu cầu..

Trong thời gian đến nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý và cung cấp thông tin là:

-Thực hiện tốt hơn nữa công tác thu thập, cập nhật thông tin lên trang thông tin của Sở TNMT để cung cấp kịp thời những cơ chế, chính sách, những hoạt động của ngành TNMT.

- Thu thập và xử lý kịp thời đối với thông tin dữ liệu của các lĩnh vực mà ngành TNMT đang quản lý.

- Quản lý, tập trung, thống nhất các nguồn thông tin dữ liệu để đảm bảo nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân.

- Khai thác có hiệu quả các nguồn thông tin hiện có, đồng thời tăng cường công tác cập nhật những thông tin mới lên hệ thống và xây dựng mới các thông tin còn thiếu để đảm bảo việc quản lý và cung cấp được đầy đủ hơn.

- Công bố các thông tin dữ liệu hiện có để phục vụ nhu cầu khai thác dữ liệu của tổ chức, cá nhân.

- Sao lưu dữ liệu theo định kỳ hàng tháng để thông tin được đảm bảo an toàn.

- Áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trên mạng.

Với mục đích thông tinTNMT ngày càng phong phú và đa dạng để cung cấp cho cáccơ quan quản lý, các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong thời gian tới, bên cạnh thực hiện tốt các lĩnh vực mà ngành TNMT đang quản lý thì công tácthu thập, cập nhật, xử lýthông tin dữ liệuTNMT cần tiếp tục được tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa để phục vụkịp thời cho công tác quản lý ngành TNMT tại địa phương./.

                                                                                                          Nguyễn Thị Huệ - TTCNTT

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 15 Tháng 4 2014 14:56 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa