Home

PHÒNG TNMT THỊ XÃ NINH HÒA ĐƠN VỊ DẪN ĐẦU KHỐI THI ĐUA CÁC PHÒNG TNMT CẤP HUYỆN NĂM 2013

Email In PDF.

Trong những năm qua, cán bộ, chuyên viên, nhân viên Phòng TNMT thị xã Ninh Hòa luôn nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao. Năm 2010, 2012 và 2013, Phòng TNMT thị xã Ninh Hòa được Khối thi đua các Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố tôn vinh là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua. Điểm lại những thành tích đã đạt được của Phòng TNMT thị xã Ninh Hòa trong năm 2013 như sau

Về công tác cải cách hành chính: Phòng Tài nguyên và Môi trường  thị xã Ninh Hòa đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, cải cách các thủ tục hành chính; nhiều giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với ban, ngành, địa phương như giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sinh hoạt trong khu dân cư; giải pháp tuyên truyền phổ biến Pháp luật về đất đai nhằm nâng cao nhận thức của người dân trên địa bàn thị xã; cải tiến trong việc chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Nhờ đó, kết quả trong năm qua đơn vị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế họach nhà nước giao.

Về công tác chuyên môn trong năm 2013, Phòng Tài nguyên và Môi trường  thị xã Ninh Hòa đã tập trung giải quyết và hoàn thành các công việc chuyên môn như sau:

Về kết quả giải quyết hồ sơ đất đai đã giải quyết được 18.098 hồ sơ, so với năm 2012  tăng 5.604 hồ sơ, không có hồ sơ tồn đọng.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được phòng tập trung chỉ đạo và thực hiện trên tất cả các xã, phường; đã làm thủ tục và tham mưu UBND thị xã cấp được 9.934 hồ sơ các loại, tăng 5.730 giấy so với cùng kỳ năm trước. Trong đó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình và cá nhân được 4.278/3.872 giấy, đạt 109,8 % kế họach UBND tỉnh giao. Tham mưu UBND thị xã ban hành 489 quyết định giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất.

Tham mưu UBND thị xã trình Sở TNMT tổ chức thẩm định hồ sơ quy họach sử dụng đất giai đọan 2011-2020, kế họach sử dụng đất giai đọan 2011-2015 của thị xã. Phối hợp UBND các xã, phường tổ chức thông qua cơ sở địa phương lần 2 về hồ sơ quy hoạch sử dụng đất giai đọan 2011-2020 của các xã, phường.

Đã thực hiện và hoàn thành 42 cuộc kiểm tra quản lý sử dụng đất, bảo vệ môi trường và họat động khoáng sản tại các xã, phường. Làm thủ tục cam kết bảo vệ môi trường cho 07 doanh nghiệp và cá nhân; phối hợp với Thị đòan Ninh Hòa tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Luật Bảo vệ môi trường” cho 04 cụm tại địa điểm các xã, phường. Giải quyết hồ sơ họat động khoáng sản cho 07 tổ chức, công dân. Tham mưu UBND thị xã ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu tang vật vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản đối với doanh nghiệp và cá nhân tại xã Ninh Đông và phường Ninh Hải.

Trong năm 2013, phòng đã tiếp 128 lượt công dân đến trình bày, gửi đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và tranh chấp đất đai. Sau khi được cán bộ tiếp dân giải đáp, hướng dẫn, người dân nhận thấy được thỏa mãn, tự tin và có hành động theo hướng tích cực, việc khiếu kiện giảm nhiều so với trước; những mâu thuẫn, căng thẳng trong đời sống xã hội được giải quyết theo hướng thỏa thuận và xin rút đơn, không có trường hợp nào xảy ra điểm nóng. Đã tiếp nhận và tham mưu xử lý, giải quyết dứt điểm 32/32 đơn thư các loại, không có đơn thư tồn; ngoài ra còn tư vấn cho các xã, phường xử lý và giải quyết tốt công tác đơn thư ở cơ sở. Nhờ đó đã góp phần làm hạn chế các đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đông người. Qua giải quyết đơn đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thẩm tra, kết luận và kiến nghị thu hồi 04 giấy chứng nhận QSD đất, 01 quyết định giao đất trái pháp luật.

Thu ngân sách từ hoạt động dịch vụ được 33,117 tỷ đồng, so với năm 2012 tăng 1,235 tỷ đồng.

Trong năm 2013, 100% cán bộ, công chức, viên chức của phòng chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế của cơ quan. Chi bộ phòng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, Công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, Chi đòan Thanh niên đạt loại vững mạnh xuất sắc.

Đạt được những thành tích trên do tập thể cán bộ, công chức, viên chức của phòng luôn đoàn kết, phấn đấu; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tự giác và tự chịu trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; luôn đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để khắc phục, hạn chế những thiếu sót, tồn tại.

Với những thành tích đã đạt được nói trên, năm 2013 Phòng Tài nguyên và Môi trường  thị xã Ninh Hòa được Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen cho Tập thể phòng và tặng Bằng khen cho cá nhân đồng chí Đặng Cửu – Trưởng phòng./.

                                                                                                       Nguyễn Duy Đức - Văn phòng Sở.

 
thong tac cong gia re, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa