Home Các số bản tin Một số kết quả công tác về lĩnh vực tài nguyên đất.

Một số kết quả công tác về lĩnh vực tài nguyên đất.

Email In PDF.

Trong quý I-2014, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã tích cực thực hiện công tác quản lý về lĩnh vực tài nguyên đất, kết quả như sau:

Sở đã tiếp nhận 36 dự án về giao đất, thuê đất, thu hồi đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, 07 dự án từ năm 2013 chuyển sang. Đã tập trung giải quyết, trình UBND tỉnh 26/36 dự án về giao đất, thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, còn 10 dự án trong thời hạn giải quyết. Tiếp nhận 626 hồ sơ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký giao dịch bảo đảm cho các tổ chức, doanh nghiệp; hồ sơ tồn của năm 2013: 351 hồ sơ, tổng số hồ sơ phải giải quyết là 977 hồ sơ. Đã tập trung giải quyết cấp 441 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết 81 hồ sơ đăng ký thế chấp, 150 hồ sơ chỉnh lý biến động thông tin đất đai; 10 hồ sơ xóa đăng ký thế chấp.

UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho 8/9 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Trường Sa không quy hoạch). Về quy hoạch sử dụng đất chi tiết thuộc quy hoạch đô thị đã được UBND tỉnh phê duyệt 27/27 xã, phường thuộc thành phố Nha Trang; phê duyệt thị trấn Tô Hạp thuộc huyện Khánh Sơn; 06 xã, thị trấn huyện Diên Khánh đã thông qua Hội đồng thẩm định, đơn vị tư vấn đang hoàn chỉnh dự kiến trình UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 6/2014; tiếp tục tổ chức thẩm định tại các huyện. thị xã, thành phố: Cam Lâm, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Cam Ranh trong thời gian giữa tháng 5 và đầu tháng 6/2014. Góp ý các Đồ án quy hoạch, dự án đầu tư; thiết kế cơ sở; cấp giấy chứng nhận đầu tư:  31 dự án; Khảo sát, góp ý thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư; tham dự các cuộc họp: 26 dự án/ công trình.

Công tác về Giá đất – Bồi thường hỗ trợ tái định cư đã tiếp nhận và giải quyết 83/88 hồ sơ về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Phối hợp với các địa phương góp ý Dự thảo Nghị định quy định phương pháp xác định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai sửa đổi năm 2013.

Công tác về phát triển quỹ đất vẫn tiếp tục quảng cao bán đấu giá QSD đất ở Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải; Khu biệt thự Đông Mương; Khu đo thị Vĩnh Hòa và Lô số 75 - 76 Phạm Văn Đồng.

Công tác về lĩnh vực đo đạc bản đồ đã hoàn thành đo đạc 128 công trình, diện tích 242 ha, hoàn thành cắm 118 mốc. Kiểm tra thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình Trích đo địa chính khu đất: 08 công trình; kiểm tra trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất và cấp GCN QSD đất: 115 công trình.

Về tiến độ thực hiện Dự án VLAP, trong quý I/2014, khối lượng công việc thực hiện gói thầu dịch vụ kỹ thuật thuộc dự án VLAP như sau:

Đã hoàn thành 02 gói thầu KH - T - 005 và KH - T - 006 huyện Cam Lâm; còn các gói thầu KH - T - 001 huyện Khánh Sơn, gói thầu KH - T – 034 huyện Khánh Vĩnh và 02 gói thầu KH - T - 010.5, KH - T - 010.6 huyện Vạn Ninh cơ bản đã hoàn thành.

Đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính theo hệ tọa độ VN-2000, đo được 48.419 ha so với diện tích phải đo theo hợp đồng là 44.814 ha đạt 108,9%. Đã kê khai, đăng ký được 9.714 thửa (trong đó 4.147 thửa cấp mới, 5.567 thửa cấp đổi).

Nhà thầu đã chuyển cho UBND các phường, xã Văn phòng Đăng ký QSD đất các huyện, thành phố thẩm định 17.562 thửa; UBND phường, xã, Văn phòng Đăng ký QSD đất các huyện, thành phố đã họp xét và thẩm định được 10.778 thửa. Đến nay, nhà thầu đã in được 24.502 Giấy chứng nhận QSD đất. UBND các huyện, thành phố đã ký 41.364  Giấy chứng nhận QSD đất. Văn phòng Đăng ký QSD đất các huyện, thành phố đã trao 45.557 Giấy chứng nhận QSD đất cho người sử dụng đất. Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố cấp 2.479 Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân; giao đất 137 trường hợp; thu hồi đất 808 trường hợp; đăng ký giao dịch bảo đảm 1.929 trường hợp.

NGUYỄN THỊ HỒNG - Nguồn: Dự án VLAP
 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa