Home các số BT Phát biểu của đồng chí Lê Mộng Điệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa (Đại hội đoàn cơ sở năm 2014).

Phát biểu của đồng chí Lê Mộng Điệp – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa (Đại hội đoàn cơ sở năm 2014).

Đ/c Lê Mộng Điệp - Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở TN&MT phát biểu tại Đại hội

Kính thưa:

- Các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý!

- Cùng toàn thể các bạn ĐVTN thân mến.

Đại hội lần thứ 02 của Đoàn thanh niên cơ sở Hồ Chí Minh (ĐTNCS HCM) Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) diễn ra đúng vào dịp tuổi trẻ cả nước tự hào phấn khởi kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập tổ chức Chính trị của mình.

Đây là sự kiện quan trọng, là ngày hội lớn của tuổi trẻ Sở TN&MT, là dịp để các bạn Đoàn viên thanh niên tự nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất các hoạt động của mình trong suốt nhiệm kỳ qua, qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu, xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ thiết thực trong nhiệm kỳ đến. Thay mặt Đảng ủy và lãnh đạo Sở, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và toàn thể các bạn trẻ tham dự Đại hội. Chúc các đồng chí sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Thưa các quý vị đại biểu và các bạn.

Trong quá trình triển khai công tác chuẩn bị Đại hội ĐTNCS HCM Sở TN&MT, Đảng ủy và Lãnh đạo Sở đã có nhiều buổi làm việc với ban chấp hành (BCH), cho ý kiến chỉ đạo, tham gia góp ý và giải quyết các đề xuất kiến nghị của ĐTN với mong muốn Đại hội Đoàn thực sự là ngày hội lớn, khơi dậy tinh thần đoàn kết, động viên trí tuệ và nhiệt huyết của tuổi trẻ xung kích đi đầu trong các phong trào của toàn ngành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên vượt lên những khó khăn thách thức đó, tuổi trẻ ĐVTN Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa đã có những nỗ lực vượt bậc, tổ chức và triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa góp phần vào thắng lợi chung của ngành. Tổ chức Đoàn và ĐVTN đã trưởng thành trên nhiều mặt. Đảng ủy Sở TN&MT Khánh hòa đánh giá cao những kết quả của công tác Đoàn và phong trào TN thể hiện trên những mặt công tác sau:

Thứ nhất, Đoàn Thanh niên đã khơi dậy và phát huy tích cực tinh thần xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ, giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, lòng yêu ngành, yêu nghề cho ĐVTN, qua đó tổ chức đoàn đã tiếp tục khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong hoạt động của cơ quan.

Thứ hai, công tác xây dựng, củng cố tổ chức, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ của đoàn đã đạt được những thành công mới: Đoàn đã nâng cao chất lượng trong sinh hoạt, phát triển đoàn viên và bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều cán bộ trẻ đã được giới thiệu để gánh vác các nhiệm vụ quan trọng của các đơn vị thuộc Sở. Như vậy, môi trường công tác thanh niên đã góp phần phát hiện và đào tạo những cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Thứ ba, các phong trào hành động của tuổi trẻ được triển khai sâu rộng và các hiệu quả như: Thi đua học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, xung kích trong nghiên cứu, đổi mới và ứng dụng khoa học công nghệ mới, xung kích, tình nguyện trong lao động, thực hiện khâu yếu, việc khó; thông qua đó, tổ chức Đoàn đã góp phần cùng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Sở TN&MT trong những năm qua.

Kính thưa các quý vị đại biểu.

Thưa các đoàn viên và các bạn.

Với tinh thần nhiệt huyết và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, cùng với tuổi trẻ tỉnh nhà, trong những năm qua, ĐTN Sở TN&MT luôn kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo của TN Việt Nam, có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa. Đảng ủy, Lãnh đạo Sở ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp xuất sắc của tuổi trẻ thông qua các phong trào, hoạt động của ĐTN nhiệm kỳ 2011 -2014 được tổng kết và báo báo trước Đại hội.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn trong nhiệm kỳ tới, yêu cầu Đại hội thảo luận, trao đổi để đi đến thống nhất cao. Với cương vị Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Sở, tôi đề nghị Đại hội chú trọng một số công tác sau đây:

Một là, nhiệm kỳ 2014 – 2017 của ĐTN Sở TN&MT cần quán triệt những định hướng về xây dựng các phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện của Đoàn khối; đồng thời cụ thể hóa các mục tiêu cho phù hợp với điều kiện hoạt động trong cơ quan.

Hai là, Đoàn cần phải tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng tư tưởng, đạo đức cách mạnh cho TN. Tăng cường rèn luyện lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, giúp thanh niên có những nhận thức đúng đắn và làm tốt nghĩa vụ, trách nhiệm công dân. Tích cực hưởng ứng, thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) của Đảng: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, sâu rộng, có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”.

Ba là, cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò của tuổi trẻ qua các phong trào hoạt động chuyên môn xuất phát từ những nhu cầu thiết thực của TN, bám sát các nhiệm vụ chủ yếu, từ những việc làm hết sức cụ thể, hằng ngày như gìn giữ lối sống văn minh, ứng xử có văn hóa trong giao tiếp, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ.

Bốn là, ĐTN cần coi trọng tổng kết thực tiễn và làm tốt công tác nhân rộng điển hình tiên tiến; vừa cổ vũ, tôn vinh những cán bộ, ĐVTN tiên tiến, những tài năng trẻ, vừa quan tâm giúp đỡ những TN có hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Tổ chức đoàn có trách nhiệm đào tạo bồi dưỡng những đoàn viên tiêu biểu trên các lĩnh vực, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ được học tập, được rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, lựa chọn, giới thiệu cho các cấp ủy Đảng đưa vào quy hoạch, đào tạo và sử dụng đáp ứng yêu cầu của công tác cán bộ.

Kính thưa các đồng chí đại biểu, các bạn trẻ thân mến.

Công cuộc đổi mới hiện nay đang mở ra cho thế hệ trẻ nhiều cơ hội, song cũng không ít thách thức. Điều đó đòi hỏi tổ chức đoàn phải thực sự là tổ chức của Thanh niên, do thanh niên và vì thanh niên, là hạt nhân tập hợp sức mạnh đoàn kết của tuổi trẻ và là người bạn thân thiết đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp. Lãnh đạo Sở TN&MT mong rằng kết quả của Đại hội và Nghị quyết của Đại hội là kết tinh trí tuệ của cả một tập thể đoàn vững mạnh, sẽ là động lực định hướng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Đoàn trong thời gian tới. Bên cạnh đó, phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm tại Đại hội này các đại biểu chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực, uy tín; những người mà tuổi trẻ Sở TN&MT có thể tin tưởng giao trách nhiệm và tự hào về họ; những người thực sự là những người tâm huyết với phong trào đoàn và thanh niên, năng động, sáng tạo trong hoạt động, là tấm gương sáng về học tập, lao động, rèn luyện, phấn đấu, tiêu biểu để bầu vào BCH trong nhiệm kỳ tới. Kết quả bầu BCH là sự thể hiện tinh thần, trách nhiệm, ý thức chính trị của mỗi ĐVTN đối với tổ chức đoàn.

Bằng cả niềm tin mãnh liệt vào tuổi trẻ, tôi xin chúc đại hội nhiệm kỳ II 2014 – 2017 của ĐTN Sở TN&MT thành công tốt đẹp.

Chúc tuổi trẻ Sở TN&MT Khánh Hòa không ngừng tiến bộ.

Chúc toàn thể các đồng chí sức khỏe và thành công./.
LÊ MỘNG ĐIỆP
 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa