Home Các số bản tin Địa điểm xây dựng Trạm thu phí mới Ninh An

Địa điểm xây dựng Trạm thu phí mới Ninh An

Email In PDF.
Ngày 24/4/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản thống nhất về địa điểm để xây dựng mới trạm thu phí Ninh An và Nhà điều hành với Sở Giao thông Vận tải do Công ty cổ phần BOT Đèo Cả Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Phần đất được xây dựng Trạm thu phí có diện tích khoảng 22.226m2 gồm: 15.986m2 xây dựng Trạm thu phí và 6240m2 xây dựng nhà điều hành trạm. Trạm được xây dựng trên đất đường Quốc lộ 1 và đất quy hoạch mở rộng đường Quốc lộ 1 trong đó có 592m2 lúa 1 vụ và 323m2 lúa 2 vụ phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 5/3/2014 và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong đó có nội dung về chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa khi dự án mở rộng quốc lộ 1A đã được chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư  xác định trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. Theo đó, việc thực hiện thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa triển khai các dự án không phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, việc Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đề xuất xây dựng Trạm thu phí Ninh An tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và hiện trạng đất đang bỏ hoang, chưa có nhà dân nên công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi.

ĐỨC HUY
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 7 2014 16:54 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa