Home Các số bản tin ĐTM cho Dự án Hyatt Regency Cam Ranh Bay Resort và Spa .

ĐTM cho Dự án Hyatt Regency Cam Ranh Bay Resort và Spa .

Email In PDF.
Dự án “Hyatt Regency Cam Ranh Bay Resort and Spa” trước đây có tên là “Khu du lịch liên hợp Đồi Xanh” tại lô D5 – thuộc Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh do Công ty Cổ phần Kiến Á làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vào ngày 14/5/2008. Theo quy định tại điểm b và điểm c, Khoản 3 Điều 12 Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường: trường hợp dự án “Không triển khai thực hiện dự án trong thời gian ba mươi sáu (36) tháng, kể từ thời điểm ban hành quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động  môi trường” hoặc “Thay đổi quy mô, công suất hoặc công nghệ làm gia tăng mức độ tác động xấu đến môi trường hoặc phạm vi chịu tác động do những thay đổi này gây ra” phải lập báo cáo. Ngoài ra, dự án cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) ngày 02/01/2014. Ngày 04/4/2014, Công ty cổ phần Kiến Á có gởi văn bản đến Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) về việc xin hướng dẫn hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường. Sau khi xem xét các hồ sơ liên quan, ngày 18/4/2014, Sở TNMT có ý kiến sau, Dự án Hyatt Regency Cam Ranh Bay Resort and Spa đã được phê duyệt báo cáo ĐTM ngày 14/5/2008 nhưng chưa triển khai thực hiện tính đến nay đã hơn 5 năm. Bên cạnh đó, dự án đã có thay đổi về quy mô như tăng diện tích, thay đổi cơ cấu sử dụng đất, phương án kiến trúc. Do vậy, dự án thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường và trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt theo quy định.
PHƯƠNG LOAN
 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa