Home Các số bản tin Kết quả kiểm tra Công tác Cải cách thủ tục hành chính đợt 1 năm 2014

Kết quả kiểm tra Công tác Cải cách thủ tục hành chính đợt 1 năm 2014

Email In PDF.
Ngày 17/4/2014 vừa qua, tổ Kiểm tra công tác cải cách hành chính do Ông Mai Xuân Hưng, tổ trưởng tổ kiểm tra - Phó Giám đốc Sở, đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 1 năm 2014 tại 04 phòng, đơn vị thuộc Sở gồm: phòng Giá đất – Bồi thường tái định cư, phòng Khoáng sản – Địa chất, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
                              
Qua thực tế kiểm tra, các phòng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của phòng, đơn vị; xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với các đối tượng không đảm nhận vị trí lãnh đạo, quản lý; kế hoạch rà soát thủ tục hành chính và đã tổ chức triển khai kế hoạch theo tiến độ; thực hiện đầy đủ công tác báo cáo cải cách hành chính quý I năm 2014; xây dựng Mục tiêu chất lượng áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 đúng thời gian…

Thông qua đợt kiểm tra, tổ kiểm tra cũng đã lưu ý các đơn vị cần chú ý hơn đến công tác thực hiện báo cáo đúng thời hạn, tuân thủ quy định về trình bày thể thức văn bản và thường xuyên rà soát cũng như cập nhật, bổ sung các thủ tục hành chính còn thiếu như: thủ tục về khai thác cát sỏi lòng sông trình UBND tỉnh trong tháng 4 năm 2014.

ĐỨC HUY
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 7 2014 16:56 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa