Home các số BT Ký kết giao ước thi đua khối đơn vị sự nghiệp năm 2014

Ký kết giao ước thi đua khối đơn vị sự nghiệp năm 2014

Ngày 26/2/2014, tại Trung tâm phát triển quỹ đất, đơn vị chủ trì thi đua Khối các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã triển khai Hội nghị giao ước thi đua năm 2014. Đồng chí Lê Mộng Điệp - Giám đốc Sở đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2013 các đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tổng thu phí và lệ phí toàn khối được 570 triệu đồng đạt hơn 325% so với kế hoạch, trong đó nộp ngân sách được 194 triệu đồng đạt 323% so với kế hoạch. Tổng doanh thu toàn khối của năm là 12.015 triệu đồng/ 9.100 triệu đồng đạt 132% so với kế hoạch, nộp ngân sách 1.181 triệu đồng/ 985 triệu đồng đạt 120% so với kế hoạch. Đơn vị Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường đứng thứ nhất toàn khối.

Hội nghị đã góp ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung về Quy chế hoạt động thi đua của Khối và thống  nhất chỉ tiêu đăng ký thi đua của các đơn vị trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao năm 2014 với các nội dung cơ bản như sau:

- Không ngừng kiện toàn, củng cố bộ máy, đội ngũ Cán bộ, viên chức, nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của đơn vị.

- Tiếp tục phấn đấu hơn nữa về mọi mặt để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao của từng đơn vị với chất lượng và hiệu quả tốt nhất.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tích cực phòng chống tham nhũng, nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện chuyên đề năm 2014 về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

- Các đơn vị trong khối đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các Phòng, đơn vị Quản lý nhà nước thuộc Sở, xây dựng phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ nhà nước giao năm 2014.

 

Kết thúc Hội nghị đồng chí giám đốc Sở biểu dương những thành tích đã đạt được của Khối trong năm qua và động viên toàn thể Cán bộ, viên chức, người lao động trong Khối hãy phát huy tốt những ưu điểm và khắc phục những khuyết điểm để hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao.
                              

Toàn cảnh Hội nghị.

TRẦN ĐỨC LONG
 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa