Home Các số bản tin Mở rộng kho xăng dầu tại khu vực cảng Cam Ranh, phường Ba Ngòi, Tp. Cam Ranh.

Mở rộng kho xăng dầu tại khu vực cảng Cam Ranh, phường Ba Ngòi, Tp. Cam Ranh.

Email In PDF.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tại Thông báo số 176/TB-UBND ngày 16/4/2014 về việc di dời kho xăng dầu K662 Nha Trang vào khu vực Cảng Cam Ranh.         Ngày 25/4/2014 Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp bàn việc xác định ranh giới mở rộng kho xăng của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội tại khu vực cảng Cam Ranh, phường Ba Ngòi, Tp. Cam Ranh với đại diện các đơn vị: Sở Xây dựng, Sở Giao thông – Vận tải, UBND Tp Cam Ranh, Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh và Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội.

Qua ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất với UBND tỉnh:

- Thống nhất giao bổ sung cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội phần diện tích khoảng 2,96ha để mở rộng kho xăng dầu.

- Công ty TNHH MTV Tổng công ty Xăng dầu Quân đội sớm bàn giao trước mặt bằng khoảng 8.000m2 tại Kho xăng dầu K662 Nha Trang để UBND TP Nha Trang bố trí xây dựng Trường THCS Bùi Thị Xuân tại khu vực này.

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 29 Tháng 7 2014 16:58 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa