Home các số BT Xây dựng bổ sung công trình tự xử lý chấy thải nguy hại

Xây dựng bổ sung công trình tự xử lý chấy thải nguy hại

Sở Tài nguyên và Môi trường đã xem xét hồ sơ do Công ty xăng dầu Phú Khánh cung cấp về việc “xin phép bổ sung biên pháp xử lý bùn cặn nhiễm dầu bằng chế phẩm Enretech-1” đề nghị được xây dựng bổ sung công trình tự xử lý chất thải nguy hại tại kho A xăng dầu Vĩnh Nguyên.

Việc Công ty xăng dầu Phú Khánh sử dụng chế phẩm Enretech-1 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận lưu hành số 02/LH-CPSHMT để xử lý chất thải nguy hại nhiễm dầu là phù hợp với quy định. Và theo hồ sơ thiết kế công trình tự xử lý chất thải nguy hại do Công ty cung cấp thì quy mô công trình phù hợp với khối lượng chất thải nguy hại nhiễm dầu phát sinh tại Công ty hiện nay.

Kho A xăng dầu Vĩnh Nguyên tại phường Vĩnh nguyên thành phố Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung tại Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 07/10/2009. Việc bổ sung công trình tự xử lý chất thải nguy hại thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cho phép Công ty xăng dầu Phú Khánh xây dựng bổ sung công trình tự xử lý chất thải nguy hại tại kho A xăng dầu Vĩnh Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang.

PHẠM THỊ NHUNG

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa