Home các số BT Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

Nhằm thực hiện Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Ngày 25/8/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Khánh Hòa đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, chỉ đạo phòng TNMT, UBND xã, phường, thị trấn phải tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, đặc biệt là các loại khoáng sản đá chẻ, đất san lấp và cát, sỏi lòng sông; giải tỏa, ngăn chặn kịp thời các hoạt động khoáng sản trái phép tại địa phương và báo cáo tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn địa phương quản lý; kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác khoáng sản trái phép; kinh phí đã chi, nguồn kinh phí đã sử dụng cho công tác thanh tra, kiểm tra bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa phương về Sở TNMT trước ngày 21/9/2014.

PHƯƠNG LOAN

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa