Home các số BT Giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các doanh nghiệp trên địa bàn xã Vĩnh Phương xả nước thải gây ô nhiễm môi trường

Giải quyết kiến nghị của cử tri đối với các doanh nghiệp trên địa bàn xã Vĩnh Phương xả nước thải gây ô nhiễm môi trường

Theo phản ánh của UBND xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang, có một số doanh nghiệp trên địa bàn xã, trong quá trình hoạt động sản xuất, xả nước thải ra tuyến mương dọc quốc lộ 1A gây ô nhiễm môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công văn số 1950/STNMT ngày 09/9/2014 yêu cầu các Doanh nghiệp trên nghiêm túc thực hiện công tác bảo vệ môi trường và xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường, nội dung cụ thể như sau:

1. Năm 2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường lần thứ nhất đối với một số Doanh nghiệp tại khu vực nêu trên (Công ty CP Hoàng Thuận Phát, Công ty CP nhôm Khánh Hòa, Công ty TNHH MTV Thương mại – Vận tải Quang Vinh, Công ty TNHH Nhật Hưng, Công ty CP dệt may Nha Trang) và đã yêu cầu các Doanh nghiệp phải thực hiện quản lý chất thải rắn, xử lý khí thải, nước thải đạt tiêu chuẩn quy định trước khi xả ra môi trường. Tuy nhiên, đến nay, UBND xã Vĩnh Phương vẫn có ý kiến phản ánh mương tiếp nhận nước thải từ các Doanh nghiệp trong khu vực xảy ra tình trạng bị ô nhiễm làm ảnh hưởng đến chất lượng canh tác nông nghiệp (trồng lúa nước) của cánh đồng nơi tiếp nhận nước thải.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các Doanh nghiệp (Công ty CP Hoàng Thuận Phát, Công ty CP Nhôm Khánh Hòa, Công ty CP cà phê Mê Trang, Doanh nghiệp tư nhân Thanh Khuê) rà soát lại nội dung của hồ sơ môi trường, kiểm tra quy mô, công suất, của hệ thống xử lý chất thải, đối chiếu với hồ sơ môi trường đã được phê duyệt, xác nhận, nếu có sự thay đổi theo chiều hướng tăng lên về quy mô công suất, thành phần, số lượng chất thải so với hồ sơ môi trường thì phải có văn bản báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường. Các Doanh nghiệp đã được Sở TNMT kiểm tra lần 01, khẩn trương thực hiện các yêu cầu trong các biên bản kiểm tra, công văn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đối với các cơ sở thuộc danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường của Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa (Công ty TNHH MTV TM-VT Quang Vinh, Công ty TNHH Nhật Hưng) phải khẩn trương thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khắc phục ô nhiễm, báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường đúng thời hạn theo yêu cầu tại các biên bản kiểm tra và văn bản Sở ban hành.

Đối với Công ty CP dệt may Nha Trang: thực hiện lấy và phân tích mẫu nước thải từ hệ thống xử lý nước thải, đánh giá hiệu suất xử lý nước thải của hệ thống; thuyết minh lại toàn bộ quy trình công nghệ của hệ thống xử lý nước thải; lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án ”Đầu tư, xây dựng Nhà máy sợi 36.000 cọc công suất 4.000 tấn/năm” đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 557/QĐ-UBND ngày 03/03/2011; lập hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý khí thải lò hơi;

Đối với Cụm công nghiệp Đắc Lộc: đề nghị Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại kiểm tra, giám sát các cơ sở đang hoạt động trong cụm công nghiệp, rà soát các doanh nghiệp có phát sinh nước thải trong quá trình sản xuất, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình hoạt động, mức độ xả thải của các cơ sở trên; sớm xây dựng phương án xử lý nước thải phát sinh từ cụm Công nghiệp Đắc Lộc trình UBND tỉnh.

3. Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục theo dõi tình hình hoạt động và thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường của các Doanh nghiệp tại khu vực này, đặc biệt là việc xử lý chất thải, xả nước thải ra môi trường và sẽ xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật đối với các Doanh nghiệp xả chất thải gây ô nhiễm môi trường.

TÔ VŨ SINH - CCBVMT

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa