Home Các số bản tin Số 43 tháng 11 năm 2014

Số 43 tháng 11 năm 2014

Email In PDF.

Trong số này gồm có:

1. Giới thiệu Dự án Green Fins ở Việt Nam.

2. Tình hình thực hiện Chương trình MTQG về KTTV và BĐKH giai đoạn 2011-2015 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Khánh Hòa.

3. Một số điểm mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (tiếp theo).

4. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí tại thành phố Nha Trang - tháng 10/2014 (trạm quan trắc không khí tự động).

5. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Cải tạo bãi rác Hòn Rọ theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh” tại xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

6. Thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về Bảo vệ môi trường năm 2014.

7. Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

8. Một số kết quả công tác lĩnh vực tài nguyên đất.

9. Kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

10.Trạm Quan trắc không khí tự động tại Nha Trang những kết quả bước đầu đạt được qua hơn 2 năm hoạt động.

11. Thực hiện Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011 – 2015.

12. Công tác bảo vệ môi trường sau khi báo cáo ĐTM được phê duyệt của dự án “Kho xăng dầu hàng không sân bay Cam Ranh”.

13. Đề xuất rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của Chi cục Bảo vệ môi trường.

14. Bảo vệ môi trường tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh.

15. Công tác bảo vệ môi trường của Khu công nghiệp Suối Dầu.

16.Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

17. Kết quả công tác thanh tra trong lĩnh vực Khoáng sản.

18. Hệ thống xử lý nước thải của “Khu giải trí – dịch vụ E – Land Four Seasons”.

19.Tham gia ý kiến thẩm định Dự án Hệ thống cấp nước 03 xã huyện Diên Khánh.

20. Hướng dẫn hồ sơ môi trường khu liên cơ quan của Công ty Truyền tải điện 3.

21. Công tác BVMT Dự án “Khách sạn Royal Gate – Nha Trang”.

22. Hành trình tình nguyện bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng năm 2014 của Phòng Tài nguyên môi trường Thị xã Ninh Hòa.

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 13 Tháng 1 2015 09:31 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa