Home Các số bản tin Thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về Bảo vệ môi trường năm 2014.

Thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về Bảo vệ môi trường năm 2014.

Email In PDF.

Sáng ngày 16/10/2014, UBND Thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường năm 2014 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Thị xã; lãnh đạo UBND và cán bộ địa chính – môi trường các xã, phường và một số đơn vị sản xuất – kinh doanh trên địa bàn.

Hội nghị đã được các báo cáo viên đến từ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa phổ biến và đi sâu phân tích những điểm mới của Luật Bảo vệ Môi trường được Quốc hội khóa 13, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/06/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 như: chính sách về bảo vệ môi trường, quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động, kế hoạch bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quản lý chất thải nguy hại, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường...

Các đại biểu dự hội nghị cũng được phổ biến Nghị định số 35/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 18/4/2011 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường và Nghị định số 179/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Qua hội nghị này sẽ góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về công tác bảo vệ môi trường, từ đó thể hiện trách nhiệm và đóng góp chung vào công cuộc bảo vệ môi trường.

Thanh Huyền -  Phòng TNMT thị xã Ninh Hòa

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 13 Tháng 1 2015 08:54 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa