Home Các số bản tin Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia khắc phục cơ bản hậu quả CĐHH do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Email In PDF.

Thực hiện Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 651/QĐ-TTg ngày 01/6/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành “Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”. Đến nay, Kế hoạch đã thực hiện các nội dung như sau:

Về công tác truyền thông

Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, đài truyền thanh – truyền hình của huyện, thị xã, thành phố, đài truyền thanh cấp xã thực hiện tuyên truyền đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức, hành động, nâng cao ý thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

- Tuyên truyền Kế hoạch hành động khắc phục hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

- Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về tác hại của chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam vẫn còn nặng nề đối với môi trường và con người ở Việt Nam, không những gây ra nhiều bệnh tật đau đớn kéo dài cho người tiếp xúc trực tiếp mà còn để lại di chứng tật nguyền hành hạ suốt đời cho nhiều thế hệ.

- Phổ biến các chính sách, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về chế độ trợ giúp nạn nhân chất độc hóa học là những người tham gia kháng chiến và con cháu của họ được hưởng những chính sách ưu đãi người có công; trợ cấp và có chế độ bảo hiểm y tế cho các gia đình nạn nhân chất độc hóa học có hoàn cảnh khó khăn và có nhiều người bị bệnh, tật nặng.

- Thông tin các chương trình nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trong chuẩn đoán, điều trị, phòng chống bệnh tật cho nạn nhân chất độc hóa học, việc xử lý chất độc hóa học tại các vùng ô nhiễm nặng.

- Thông tin về các hoạt động tổ chức, gặp mặt các gia đình, nạn nhân chất độc hóa học, các buổi trao đổi, tọa đàm, tặng quà động viên các nạn nhân và gia đình các nạn nhân về vật chất và tinh thần, biểu dương những gương vượt khó của nạn nhân và gia đình nạn nhân chất độc hóa học, tôn vinh những người có tâm huyết tham gia vào các hoạt động khắc phục hậu quả chất độc hóa học.

Về công tác Y tế

- Công tác chỉ đạo:

+ Xây dựng Kế hoạch số 2924/KH-SYT ngày 16/12/2013 về chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

+ Hướng dẫn, tổ chức khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

- Giám định sức khỏe:

+ Áp dụng chuẩn đoán bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học.

+ Tổ chức khám, giám định sức khỏe tập trung, hạn chế việc đi lại nhiều nơi cho đối tượng phơi nhiễm với chất độc hóa học.

+ Tăng cường nhân lực, phương tiện để thực hiện việc khám, giám định sức khỏe cho đối tượng phơi nhiễm với chất độc hóa học. Giải quyết kịp thời, chính xác, khách quan và khoa học trong công tác giám định.

+ Cấp giấy chứng nhận mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học.

+ Tính riêng 6 tháng đầu năm 2014 đã giám định sức khỏe 322 đối tượng có liên quan đến chất độc hóa học, phát hiện 123 đối tượng mắc bệnh.

- Điều trị, tư vấn sức khỏe:

+ Chỉ đạo các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch khám, chuẩn đoán và điều trị bệnh cho các đối tượng có liên quan đến chất độc hóa học.

+ Cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đều được các cơ sở y tế thực hiện.

+ Tăng cường năng lực và cơ sở vật chất cho các cơ sở khám chửa bệnh, phục hồi chức năng, tư vấn di truyền, chuẩn đoán dị dạng, dị tật bẩm sinh trước khi sinh cho các nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Đào tạo và nâng cao năng lực truyền thông, tư vấn sinh sản, di truyền cho cán bộ y tế cơ sở.

Chế độ chính sách, hỗ trợ

- Hiện nay toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.676 đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Trong đó người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học là 1.446 đối tượng (86 đối tượng bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên được hưởng trợ cấp người phục vụ hàng tháng), con của người nhiễm chất độc là 230 đối tượng.

- Xây dựng một số ngôi nhà tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Các nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học được trợ cấp hàng tháng theo các quy định của nhà nước, cấp thẻ bảo hiểm y tế, tặng quà vào các dịp lễ tế…

- Việc vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia đóng góp, ủng hộ cho các nạn nhân chất độc hóa học về vật chất, tinh thần để cải thiện đời sống và sức khỏe. Tuy nhiên kinh phí từ các nguồn hỗ trợ này còn hạn chế.

Trần Tuấn Vũ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa