Home Các số bản tin Trạm Quan trắc không khí tự động tại Nha Trang những kết quả bước đầu đạt được qua hơn 2 năm hoạt động.

Trạm Quan trắc không khí tự động tại Nha Trang những kết quả bước đầu đạt được qua hơn 2 năm hoạt động.

Email In PDF.

Hình 1: Ảnh chụp vào ngày bàn giao Trạm QTKK tự động tại Làng trẻ SOS Nha Trang

Trạm quan trắc không khí tự động tại Làng trẻ SOS Nha Trang (Trạm) được Tổng cục Môi trường, Trung tâm Quan trắc Môi trường quốc gia bàn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và môi trường Khánh Hòa (Trung tâm) quản lý vận hành theo Biên bản thỏa thuận ngày 04/5/2012. Sau hơn 2 năm duy trì hoạt động Trạm, đã đạt một số kết quả tích cực nhưng cũng phát sinh nhiều bất cập liên quan đến công tác quản lý, kinh phí sửa chữa, vận hành,…

Về căn cứ pháp lý – trách nhiệm quản lý, vận hành:

Trạm do Bộ Tài nguyên và Môi trường đầu tư lắp đặt vào tháng 5/2012 và được triển khai thực hiện dựa trên cơ sở quy hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Quyết định số 16/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường đến năm 2020) và của tỉnh Khánh Hòa (Quyết định số 378 /QĐ-UBND ngày 18/2/2009 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020).

Trong quá trình triển khai Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường quốc gia thống nhất vị trí đặt Trạm. Sở đã tham mưu UBND tỉnh và đã được UBND tỉnh đồng ý, chịu trách nhiệm kinh phí vận hành Trạm tại Công văn số 4538/UBNDngày 23/7/2008 và Công văn số 5722/UBND ngày 17/9/2008.

Như vậy, vị trí lắp đặt Trạm phù hợp với quy hoạch chung và có sự thống nhất của Bộ và địa phương. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Khánh Hòa là đơn vị được Sở giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý, vận hành Trạm.

Về thu thập, khai thác số liệu, hiệu quả hoạt động của Trạm:

Hoạt động của Trạm được duy trì liên tục 24/24h hàng ngày. Số liệu từ trạm được kết nối, truyền số liệu về đầu mạng của hệ thống quan trắc môi trường quốc gia, các số liệu thu được từ trạm được chia sẻ dùng chung cho công tác quản lý của trung ương và địa phương.

Qua quá trình hoạt động thu thập số liệu tại Trạm đã mang lại nhiều kết quả tích cực trong công tác quan trắc môi trường của địa phương và quốc gia: nhiều thông số môi trường tại khu vực đã được thu nhận đầy đủ, phản ánh toàn diện về diễn biến chất lượng môi trường trong ngày, theo mùa; các biến đổi khác lạ về khí tượng, môi trường đều được Trạm ghi nhận, phản ánh kịp thời. Đây là tính ưu việt của trạm tự động mà hoạt động quan trắc thủ công hiện đang được thực hiện còn nhiều hạn chế (tần suất quan trắc thấp, số lượng chỉ tiêu quan trắc ít, nhiều thành phần môi trường chưa đánh giá được như: bụi mịn – PM10, PM2.5, PM1, các chất hữu cơ bay hơi - BTEX, …). Ngoài ra, kết quả quan trắc của Trạm trong các năm vừa qua cũng cho thấy chất lượng môi trường không khí của Nha Trang (tại khu vực Trạm) có đặc điểm riêng.

Định kỳ hàng tháng và hàng năm, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đều thực hiện đầy đủ các báo cáo kết quả quan trắc của Trạm gửi lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường và Trung tâm Quan trắc môi trường quốc gia, đồng thời gửi thông báo kết quả quan trắc đến UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trong tỉnh. Các báo cáo này đã phục vụ tốt việc đánh giá chất lượng môi trường phía Bắc thành phố Nha Trang, theo dõi thường xuyên biến động các thông số môi trường trong ngày, các ngày trong tháng được thống kê so sánh làm cơ sở đánh giá diễn biến chất lượng môi trường trong hơn hai năm qua của tỉnh Khánh Hòa tại khu vực này.

Các báo cáo kết quả quan trắc được Trung tâm Quan trắc môi trường quốc gia đánh giá cao, đặc biệt về phân tích chỉ số chất lượng không khí (AQI) và tại Hội thảo công tác quản lý hoạt động các trạm quan trắc tự động ở Tp Huế (tháng 8/2014), Khánh Hòa cũng được Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường khen ngợi về việc đã thực hiện đầy đủ các báo cáo kết quả quan trắc môi trường, kiểm soát chặt chẽ các số liệu quan trắc và phối hợp tốt với Trung tâm Quan trắc môi trường quốc gia trong quá trình vận hành, bảo dưỡng và khắc phục các sự cố của Trạm.

Ngoài các báo cáo kết quả quan trắc hàng tháng và hàng năm, các thông số của các trạm tự động của địa phương cũng được cập nhật online trên trang web Cổng thông tin quan trắc môi trường của Tổng cục Môi trường.


Về kinh phí vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng:

Kinh phí cho vận hành Trạm sau 2 năm hoạt động cho thấy tăng lên khá cao. Từ năm 2012 đến năm 2013 do còn trong thời hạn bảo hành, các linh kiện thay thế đã có sẵn, chi phí cho hoạt động Trạm chỉ khoảng 55 – 103 triệu đồng/năm. Năm 2014, kinh phí cho việc thay thế các linh kiện theo yêu cầu kỹ thuật ước tính hơn 600 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, từ năm 2015 trở về sau, do phần lớn các linh kiện đều phải được thay thế mỗi năm (chỉ một số ít 2 năm thay thế 1 lần), kinh phí lên đến 1,503 -1,510 tỉ đồng mỗi năm. Dự toán này cho thấy vượt xa dự kiến ban đầu theo thông báo của Bộ Tài nguyên và Môi trường là khoảng 400 triệu đồng/năm.

Trong thời gian qua, một số thiết bị của Trạm đã bị hỏng như bộ lưu giữ điện, bộ cấp nguồn điện cho đèn UV của mô-đun phân tích khí NOx nhưng chậm được xử lý khắc phục (hư hỏng từ tháng 9/2013 đến tháng 5/2014 mới sửa), do không xác định được trách nhiệm thuộc về Khánh Hòa hay Tổng cục Môi trường.

Như vậy, qua hơn hai năm duy trì hoạt động Trạm, bên cạnh những kết quả đạt được cũng cho thấy những khó khăn về chi phí vận hành, bảo dưỡng Trạm phát sinh ngày càng lớn trong khi kinh phí của địa phương còn hạn chế. Thiết nghĩ, tỉnh KhánhHòa sẽ sớm nhận được sự hổ trợ của Tổng cục Môi trường về kinh phí ngay từ đầu năm 2015 và xác định trách nhiệm trong hoạt động sửa chữa các thiết bị để duy trì hoạt động Trạm được hiệu quả, lâu dài, góp phần vào thành công chung trong công tác quan trắc môi trường của địa phương và quốc gia.

Lại Minh Thông


Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 13 Tháng 1 2015 09:10 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa