Home Các số bản tin Kết quả công tác thanh tra trong lĩnh vực Khoáng sản.

Kết quả công tác thanh tra trong lĩnh vực Khoáng sản.

Email In PDF.

Ngày 12 tháng 5 năm 2014, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 114/QĐ-STNMT thành lập  Đoàn Thanh tra  việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản đối  với 05 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gồm: Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa, Công ty TNHH Hoàn Cầu Nha Trang, Công ty Cổ phần (CP) Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa (Minexco), Công ty Liên doanh Khai thác đá Hòn Thị và Công ty CP chế biến gỗ Việt Đức.

Qua kết quả thanh tra, nhận thấy: Các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản đều được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định, chấp hành các quy định pháp luật về khoáng sản và bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác. Tuy nhiên, vẫn còn 02 đơn vị vi phạm và bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản đó là:  Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa (Minexco) và Công ty CP chế biến gỗ Việt Đức.

Đối với Công ty CP Khoáng sản và Đầu tư Khánh Hòa (Minexco):  khai thác khoáng sản cát trắng mỏ Thủy Triều tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm theo Giấy phép của Bộ Công nghiệp cấp năm 1990. Theo chủ trương của UBND tỉnh tại Thông báo số 122/TB-UBND ngày 12/4/2013 Công ty đã ngưng khai thác từ ngày 31/12/2013 và đang thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường mỏ Thủy Triều theo Đề án được phê duyệt.

Quá trình khai thác, Công ty Minexco đã kê khai nộp phí bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên; nộp tiền thuê đất đầy đủ; thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường và giám sát môi trường theo quy định.

Hiện nay, Công ty Minexco đang tận thu lượng cát dư thừa từ việc thi công xây dựng dự án tại Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh của Công ty CP Đất Mới để chế biến, xuất khẩu tại nhà máy tuyển rửa cát của Minexco. Theo văn bản số 2945/UBND-KT ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh cho phép Công ty Minexco được sử dụng nước mặt để phục vụ sản xuất đến ngày 31/12/2013, tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra (tháng 5/2014) Công ty Minexco vẫn đang tiếp tục khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt để phục vụ tuyển rửa cát nhưng chưa có ý kiến cho phép của UBND tỉnh. Do đó, Công ty đã có hành vi vi phạm đó là sử dụng nguồn nước mặt cho hoạt động sản xuất kinh doanh không đăng ký hoặc không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, quy định tại Điều 6 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản. Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã lập các thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Đồng thời yêu cầu Công ty Minexco:

- Tiếp tục dừng hoạt động khai thác khoáng sản cát Thủy Triều theo chủ trương của UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm chỉnh công tác hoàn thổ và phục hồi môi trường theo hồ sơ pháp lý về cải tạo phục hồi môi trường đã được phê duyệt; đảm bảo tiến độ theo đúng kế hoạch đã đăng ký thực hiện; hoàn chỉnh hồ sơ trả lại đất thuê theo đúng quy định.

- Lập thủ tục trình UBND tỉnh cho phép sử dụng nguồn nước mặt để phục vụ sản xuất chế biến lượng cát tồn kho và cát dôi dư tận dụng từ các dự án thuộc Khu du lịch Bán đảo Cam Ranh theo chủ trương của UBND tỉnh.

Đối với Công ty CP chế biến gỗ Việt Đức: hoạt động khai thác khoáng sản đá granit ốp lát theo Giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Công ty đã thực hiện ký hợp đồng thuê đất đối với diện tích khai thác, nộp tiền thuê đất, ký quỹ phục hồi môi trường, thực hiện quan trắc giám sát môi trường theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường; kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường theo quy định.

Tuy nhiên theo Thông báo số 394/TB-ĐCKS ngày 26/02/2013 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản về kết quả kiểm tra hoạt động khoáng sản gửi Công ty CP Chế biến gỗ Việt Đức đã yêu cầu Công ty chấm dứt mọi hoạt động khai thác tại moong khai thác ngoài diện tích được cấp phép và di dời các thiết bị khai thác đi nơi khác, tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra (tháng 5/2014) Công ty không thực hiện, kết quả kiểm tra tại thực địa cho thấy Công ty khai thác vượt ra ngoài phạm vi cấp phép diện tích khoảng 2ha.  Hành vi này bị xử phạt theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 29 Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày 24/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản: “3. Phạt tiền đối với hành vi khai thác khoáng sản vượt ra ngoài phạm vi đến 10% tổng diện tích hoặc tổng độ cao của khu vực được phép khai thác khoáng sản, cụ thể như sau: c) Từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Đoàn thanh tra đã lập các thủ tục kiến nghị trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền hành vi vi phạm trên. Đồng thời yêu cầu công ty Cổ phần chế biến Gỗ Việt Đức phải:

- Chấm dứt ngay hành vi khai thác khoáng sản ngoài khu vực được cấp phép và di dời ngay máy móc thiết bị khai thác đi nơi khác.

- Khai thác khoáng sản theo đúng dự án đầu tư và thiết kế khai thác đã được phê duyệt.

- Lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản theo quy định tại Điều 63 Luật Khoáng sản năm 2010 và Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nguyễn Thị Lan

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa