Home Các số bản tin Tham gia ý kiến thẩm định Dự án Hệ thống cấp nước 03 xã huyện Diên Khánh.

Tham gia ý kiến thẩm định Dự án Hệ thống cấp nước 03 xã huyện Diên Khánh.

Email In PDF.

Ngày 07/10/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường có một số ý kiến trong việc đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Diên Lộc – Diên Bình – Diên Hòa (03 xã) để cung cấp nước sạch cho 12.000 người dân 03 xã với mức dùng 100 lít/người/ngày đêm nhằm cải thiện môi trường, tình trạng sức khỏe, điều kiện lao động, giúp nhân dân an tâm phát triển sản xuất là hết sức cần thiết và thực hiện đúng chủ trương của Đảng và nhà nước theo Chiến lược quốc gia về nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020 như sau:

Về lĩnh vực Tài nguyên nước: đề nghị tham khảo số liệu định mức cấp nước sinh hoạt đang dược áp dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa để điều chỉnh mức nước sử dụng cho phù hợp; Công ty cần phải lập hồ sơ đề nghị cấp phép khai thác sử dụng nước mặt cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định tại Khoản 3 Điều 44 Luật Tài nguyên nước (căn cứ vào nội dung Thuyết minh Dự án đầu tư, nguồn nước được đề xuất sử dụng là nguồn nước sông Suối Dầu)

Về lĩnh vực Đất đai: Đề nghị chủ đầu tư tham khảo ý kiến địa phương về nguồn gốc đất để thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định đối với khu vực dự kiến đầu tư công trình thu và trạm bơm cấp 1 được quy hoạch gồm đất trồng cây lâu năm và đất sông ngòi, kênh rạch; khu vực dự kiến đặt trạm xử lý được quy hoạch là đất chuyên trồng lúa nước và tiếp giáp đường được quy hoạch lộ giới 20m (đường hiện trạng có lộ giới khoảng 10m) là không phù hợp quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhưng vì, Dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và có mục tiêu phục vụ nước sạch cho nhân dân 03 xã là cần thiết. Do vậy, Sở TNMT đề nghị chủ đầu tư xác định cụ thể ranh giới trạm xử lý để phủ hợp với quy hoạch tuyến giao thông tiếp giáp và phối hợp với UBND xã Diên Bình và UBND huyện Diên Khánh lập danh mục diện tích lúa cần chuyển mục đích theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải để thiết kế mạng lưới đường ống phù hợp với quy hoạch chuyên ngành các tuyến giao thông hiện hữu tại 03 xã.

Phương Loan

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa