Home Các số bản tin Kết quả kiểm tra hoạt động xả nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Suối Dầu.

Kết quả kiểm tra hoạt động xả nước thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Suối Dầu.

Email In PDF.

Căn cứ theo phản ánh của nhân dân, chính quyền địa phương xã Suối Tân, huyện Cam Lâm và Báo Khánh Hòa đối với việc người dân phát hiện có cống xả nước từ Khu công nghiệp (KCN) Suối Dầu và chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa. Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã chủ trì, phối hợp Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong, UBND huyện Cam Lâm tổ chức kiểm tra 16 Doanh nghiệp đang hoạt động trong KCN Suối Dầu, sau khi kiểm tra, Sở đã có văn bản số 2927/STNMT-CCBVMT ngày 31/12/2013 báo cáo UBND tỉnh, nội dung chính như sau:

Công ty Cổ phần KCN Suối Dầu (Công ty) là Chủ đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Suối Dầu, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200754114, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 01/11/2010. KCN Suối Dầu được thành lập theo Quyết định số 951/TTg ngày 11/11/1997 của Thủ tướng Chính phủ với tổng diện tích 136 ha (giai đoạn 1:78 ha; giai đoạn 2:58 ha), tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Bắt đầu hoạt động từ năm 1998, hiện nay đã lấp đầy khoảng 80% diện tích cho thuê giai đoạn 1; tính đến tháng 8/2014 có 32 cơ sở đang hoạt động, 06 cơ sở tạm ngừng hoạt động và 03 cơ sở ngừng hoạt động. Lượng nước sử dụng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của KCN bình quân 2.500 – 3.000 m3/ngày.

Công ty đã được phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Xây dựng – Kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Suối Dầu” tại Quyết định số 170/QĐ-MTg ngày 24/12/1998 (Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thẩm định, phê duyệt).

Công ty đã được UBND tỉnh Khánh Hòa Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 1356/GP-UBND ngày 25/5/2011 cho phép xả lưu lượng nước thải lớn nhất là 3.200 m3/ngày đêm; 100% các cơ sở trong KCN đã được đấu nối nước thải vào trạm xử lý nước thải tập trung theo Hợp đồng giữa hai bên.

Việc tuân thủ các quy định được phê duyệt trong hồ sơ môi trường (số liệu tổng hợp 2 năm 2012-9/2014)

Công ty đã thực hiện giám sát nước thải định kỳ theo quy định, kết quả báo cáo giám sát nước thải sau xử lý định kỳ (năm 2013 và 9 tháng đầu năm 2014) của KCN Suối Dầu do Công ty CP KCN Suối Dầu thực hiện đều đạt QCVN 40:2011/BTNMT (cột B). Công ty đã kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.

Kết quả chất lượng nước thải sau xử lý của KCN Suối Dầu qua các đợt thanh tra, kiểm tra:

+) Bộ TNMT thực hiện công tác thanh tra năm 2013:

Bộ TNMT thực hiện 01 đợt thanh tra tại Công ty Cổ phần KCN Suối Dầu và đã có Kết luận Thanh tra Số 4447/KLTTr – BTNMT ngày 04/11/2013 và đã lập biên bản vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với đối với hành vi xả nước thải vượt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

+) Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra:

Năm 2014, khi nhận được kiến nghị của UBND huyện Cam Lâm về việc xả nước thải của KCN Suối Dầu, Sở TNMT đã triển khai 04 đợt kiểm tra, trong đó có 02 đợt lấy mẫu nước thải sau xử lý, mẫu nước thải trong cả 02 đợt kiểm tra đều không đạt quy chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Kết quả kiểm tra 16 cơ sở đang hoạt động trong KCN Suối Dầu có phát sinh nước thải sản xuất

- Có 07/16 cơ sở có nước thải sau xử lý có thông số COD > 400 mg/l vượt quy chuẩn, có cơ sở vượt quy chuẩn rất cao (COD > 800 mg/l) như: Công ty CP Thủy sản Bạc Liêu, Công ty CP Vịnh Nha Trang, Công ty TNHH Thủy sản Hải Long... trong thời gian dài (từ 3 tháng trở lên) vẫn được phép đấu nối nước thải vào hệ thống xử lý nước thải (XLNT) tập trung của KCN Suối Dầu.

- Một số cơ sở chế biến thủy sản không vận hành hoặc vận hành không liên tục hệ thống XLNT, không có sổ nhật ký theo dõi vận hành hệ thống XLNT; Hệ thống thu gom nước mưa chưa tách bạch với hệ thống thu gom xử lý nước thải (nước thải từ khu vực tiếp nguyên liệu chảy tràn lẫn vào hệ thống thu gom nước mưa); vệ sinh nhà xưởng kém.

- Một số cơ sở xử lý nước thải đạt quy chuẩn quy định nhưng vẫn phải đóng phí xử lý nước thải tại KCN. Có cơ sở xử lý nước thải đạt loại A sau đó đấu nối vào KCN để xử lý tiếp và nước thải đầu ra của KCN là loại B là không hợp lý.

- Giá trị tối đa cho phép theo Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (tại cột A là 75 mg/l và cột B là 150 mg/l), nhưng KCN đã áp dụng giá trị này tại cột A là 67,5 mg/l và cột B là 135 mg/l để tính phí nước thải cho các cơ sở là không phù hợp.

Qua kết quả kiểm tra và kết quả kiểm soát ô nhiễm tại KCN Suối Dầu cho thấy Công ty CP KCN Suối Dầu đã có hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn ra môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý Công ty CP KCN Suối Dầu theo đúng quy định tại Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Môi trường và các quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra yêu cầu Công ty phải thực hiện các biện pháp:

- Công ty phải khẩn trương khắc phục, cải tạo, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung, để đảm bảo nước thải sau xử lý phải đạt quy chuẩn theo quy định (Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột B).

- Kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đúng thời gian quy định.

- Việc thoả thuận đấu nối nước thải của các cơ sở trong KCN cần căn cứ quy chuẩn của cơ sở đã đăng ký trong hồ sơ môi trường. Không được cho phép các cơ sở đấu nối nước thải vượt quy chuẩn trong thời gian dài làm quá tải hệ thống XLNT của KCN.

- Đối với các doanh nghiệp có nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn theo quy định của KCN thì không thu phí nước thải, có thể thu phí bảo trì, sửa chữa đường ống, hạ tầng thu gom nước thải.

- Yêu cầu Công ty CP KCN Suối Dầu lắp đặt trạm quan trắc tự động liên tục đối với lưu lượng nước thải, các thông số: pH, COD, TSS và một số thông số đặc trưng khác trong nước thải của KCN theo Kết luận số 4447/KLTTr-BTNMT ngày 04/11/2013 Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; và quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 1, Thông tư 48/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

Kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của Công ty TNHH Long Shin.

Lý Hạnh Thủy - Chi cục BVMT

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 05 Tháng 3 2015 14:20 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa