Home Các số bản tin Kết quả 5 năm hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Kết quả 5 năm hoạt động của trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa

Email In PDF.

Năm 2009, Sở Tài nguyên và Môi trường đưa trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên Môi trường Khánh Hoà (TTĐT) vào hoạt động, thu thập dữ liệu từ các phòng ban, cập nhật lên trang TTĐT của Sở tại địa chỉ http://www.tnmtkhanhhoa.gov.vn tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận và khai thác thông tin của ngành. Sau 5 năm triển khai đã đem lại nhiều chuyển biến và đạt kết quả đáng khích lệ.

Kết quả triển khai đã cung cấp đến người dân, doanh nghiệp trong và ngoài nước những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; những chủ trương, quyết định của tỉnh trong việc quản lý tài nguyên và môi trường; tiếp thu, phản ánh những quan điểm, ý kiến của những cá nhân, tổ chức đối với họat động quản lý tài nguyên và môi trường trong tỉnh. Phổ biến những thông tin về ứng dụng KHCN; hướng dẫn nghiệp vụ quản lý, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên và môi trường của địa phương nhằm không ngừng nâng cao tính hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả sử dụng tài nguyên và môi trường; góp phần giúp đọc giả tiếp cận và nắm bắt kịp thời những thông tin chính xác nhất về tài nguyên và môi trường, phục vụ yêu cầu công tác quản lý cũng như tiếp cận các dịch vụ của ngành Tài nguyên và Môi trường. cung cấp, giải đáp các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, nước và khí tượng thuỷ văn, đo đạc bản đồ, biển đảo...; thông tin và trao đổi kinh nghiệm về các hoạt động quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị trực thuộc thông qua các tin, bài, hình ảnh.

Qua 05 năm, Ban biên tập trang thông tin điện tử Sở thường xuyên cập nhập được tin, bài, phóng sự; các văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Bộ TNMT, Sở TNMT, cụ thể đã cập nhật tổng cộng: 1576 tin, bài của tất cả 08 lĩnh vực quản lý của Sở; 104 thủ tục hành chính(Địa chất- khoáng sản: 17, quản lý đất đai: 54, bảo vệ môi trường: 11, nước: 13, khí tượng thủy văn: 4, đo đạc- bản đồ: 4, thông tin tài nguyên môi trường: 1); 161 bảng thông tin giá đất các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh từ năm 2009 đến 2014; Trong 05 năm đã nhận được 620 câu hỏi của người dân, doanh nghiệp đã cập nhật 536 câu trả lời của các đơn vị, đến nay còn 84 câu chưa trả lời (số liệu đến 12/2014). Đến 01/2015 tổng số lượt người dùng truy cập Trang TTĐT của Sở đạt: 4940386 lượt, thể hiện sự quan tâm, nhu cầu tìm kiếm thông tin về các lĩnh vực của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đang quản lý là rất lớn. Các chuyên trang được duy trì cập nhật thường xuyên, kịp thời với những thông tin hoạt động của ngành, địa phương, thông tin quy hoạch các khu kinh tế - khu thương mại, các đề án, dự án, quy hoạch... Đặc biệt, kênh văn bản pháp quy và thủ tục hành chính được chú trọng, rà soát và cập nhật những thông tin mới.

Trang TTĐT của Sở đã được quản trị tốt về mặt kỹ thuật và duy trì thường xuyên công tác cập nhật thông tin của các thành viên lên trang TTĐT. Công tác đảm bảo an toàn mạng và an ninh thông tin là nhiệm vụ thường xuyên đảm bảo. Trong 05 năm qua, trang TTĐT không để trường hợp làm mất, lộ, lọt bí mật Nhà nước hoặc sai phạm phải xử lý về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước. Dữ liệu được bảo đảm toàn vẹn, không có trường hợp mất mát gây ảnh hưởng đến hoạt động trang TTĐT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại đó là: một số phòng, đơn vị chưa quan tâm đầy đủ việc nghiên cứu và dành thời gian để cập nhật thông tin lên trang thông tin điện tử của Sở, trao đổi thông tin giữa một số phòng, đơn vị với Ban biên tập Trang TTĐT còn hạn chế, vẫn còn tình trạng xem nhẹ việc cung cấp thông tin trả lời công dân, tổ chức cho ban biên tập

Ngoài ra, do nguồn nhân lực thực hiện trang TTĐT còn thiếu; Thành viên ban biên tập chủ yếu là CBCC kiêm nhiệm của các phòng, đơn vị nên việc lấy tin và hợp tác với Phòng TNMT cấp huyện cung cấp và cập nhập thông tin còn hạn chế. Một số trang tin quan trọng, có nhu cầu cao của cá nhân, tập thể chưa được biên tập và cập nhật trên trang TTĐT như các bản đồ, quy hoạch, thông tin dự án…

Bước sang năm 2015, Trang TTĐT Sở Tài nguyên và Môi trường xác định nhiệm vụ sẽ tiếp tục thường xuyên duy trì có hiệu quả việc cập nhật thông tin, thực hiện được chức năng, nhiệm vụ là kênh thông tin chính thống của Sở. Thông tin từng bước được đổi mới, bám sát các định hướng tuyên truyền của Đảng và Nhà nước, góp phần vào việc công khai hóa thủ tục hành chính, minh bạch thông tin, phục vụ ngày càng hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các thành viên Ban biên tập đầu tư nhiều thời gian hơn cho công tác duy trì và cập nhật thông tin. Tập trung cải tiến, nâng cấp cấu trúc và giao diện trang chủ trang thông tin điện tử của Sở nhằm đảm bảo đầy đủ các mục tin được quy định Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Nâng cao chất lượng tin, bài, dữ liệu trên trang TTĐT, đảm bảo đa dạng, phong phú, có hệ thống và đặc biệt phải đảm bảo tính khách quan, trung thực.

Trọng Tuệ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa