Home Các số bản tin Kết quả điều tra thiệt hại lúa trồng tại xã Suối Tân do ô nhiễm môi trường.

Kết quả điều tra thiệt hại lúa trồng tại xã Suối Tân do ô nhiễm môi trường.

Email In PDF.

Kiểm tra khu vực trồng lúa bị thiệt hại do ô nhiễm môi trường.

Trong quá trình theo dõi công tác quan trắc môi trường, phản ánh của người dân và chính quyền địa phương, thực tế kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, xả nước thải của các Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 7281/UBND-KT ngày 14/11/2014 về việc xác định nguyên nhân gây thiệt hại lúa trồng tại xã Suối Tân và công văn số 5984/UBND ngày 04/11/2014 của UBND huyện Cam Lâm báo cáo kiểm tra, thống kê diện tích lúa trồng bị thiệt hại do nguồn nước xả thải ô nhiễm gây ra. Ngày 26/11/2014,  Sở TNMT đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), UBND huyện Cam Lâm, UBND xã Suối Tân và Công ty CP KCN Suối Dầu kiểm tra, xác định nguyên nhân và phạm vi đất trồng lúa bị thiệt hại tại 2 thôn (Đồng Cau, Vĩnh Phú) xã Suối Tân.

Sau khi kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra đã kết luận ”Việc phản ánh một số diện tích lúa vụ hè thu bị đổ ngả, tỷ lệ hạt lép cao, năng suất, sản lượng lúa giảm tại 2 thôn (Đồng Cau và Vĩnh Phú) là do dư thừa đạm và ngộ độc đạm là đúng sự thật”. Sở TNMT đã có công văn số 2719/STNMT-CCBVMT ngày 05/12/2014 đề nghị UBND huyện Cam Lâm cung cấp số liệu đất gieo trồng lúa vụ hè thu năm 2014; năng suất, sản lượng vụ hè thu năm 2013 và so sánh với năm 2014 tại 2 thôn Đồng Cau và Vĩnh Phú để Sở TNMT có đầy đủ cơ sở xác định mức độ, đối tượng bị thiệt hại và đề xuất UBND tỉnh chính sách hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng.

Ngày 18/12/2014, UBND huyện Cam Lâm có công văn số 6908/UBND cung cấp thông tin đất lúa bị thiệt hại tại xã Suối Tân. Qua báo cáo, Sở TNMT nhận thấy: tổng diện tích lúa bị thiệt hại tại 3 thôn của xã Suối Tân là 216.602,9 m2 với 127 hộ bị thiệt hại (Vĩnh Phú: 99.368,5 m2, Đồng Cau: 102.981,5 m2, Dầu Sơn: 14.252,9 m2). Diện tích, số hộ, số thôn bị ảnh hưởng trong thống kê nêu trên tăng so với báo cáo của UBND huyện Cam Lâm tại công văn số 5984/UBND ngày 04/11/2014: tổng số diện tích lúa bị thiệt hại tại 2 thôn của xã Suối Tân là 124.083,6 m2 với 64 hộ bị thiệt hại (thôn Vĩnh Phú: 52.453,3 m2, Đồng Cau: 71.632 m2).

Sau đợt kiểm tra thực tế ngày 26/11/2014, Sở TNMT đã phối hợp với Sở NN&PTNT về phương án hỗ trợ đối với diện tích lúa bị thiệt hại do ảnh hưởng của nước thải xả thải vượt quy chuẩn cho phép của KCN và căn cứ vào kết quả báo cáo diện tích lúa bị thiệt hại của UBND huyện Cam Lâm tại công văn số 6908/UBND ngày 18/12/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 2927/STNMT-CCBVMT ngày 31/12/2013 kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa một số nội dung hỗ trợ thiệt hại như sau:

Theo quy đinh tại Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh: bị hiệt hại hơn 70%: hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại 30-70%: hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha

Như vậy, theo cách tính trên thì mức hỗ trợ thiệt hại được áp dụng cho diện tích trồng lúa tại 3 thôn (Đồng Cau, Vĩnh Phú, Dầu Sơn) là 1.000.000 đồng/ha. Diện tích bị thiệt hại đề nghị hỗ trợ cho toàn bộ diện tích theo đề xuất của UBND huyện Cam Lâm tại công văn số 6908/UBND ngày 18/12/2014 là 216.602,9 m2 (mức độ thiệt hại là 70%) sẽ tương đương với số tiền là 21.660.290 đồng. Toàn bộ chi phí hỗ trợ do Công ty CP KCN Suối Dầu chi trả, UBND huyện Cam Lâm phối hợp với UBND xã Suối Tân chi trả trực tiếp cho các hộ dân liên quan.

Nguyễn Thị Nguyệt Hà - Chi cục BVMT

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 05 Tháng 3 2015 14:36 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa