Home Các số bản tin Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường không ngừng nâng cao năng lực quan trắc môi trường và kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường không ngừng nâng cao năng lực quan trắc môi trường và kiểm soát ô nhiễm trên địa bàn tỉnh.

Email In PDF.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa được thành lập năm 2007 (theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 05/01/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa) với chức năng chính là quan trắc và phân tích các thông số môi trường theo mạng lưới quan trắc môi trường được UBND tỉnh phê duyệt, phục vụ công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Trung tâm được hoạt động tư vấn, tổ chức thực hiện các dịch vụ về kiểm soát ô nhiễm và đánh giá tác động môi trường cho các dự án, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Xác định rõ chức năng nhiệm vụ được giao, Trung tâm đã tập trung đầu tư, con người, trang bị cơ sở vật chất, máy móc thiết bị hiện đại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của lĩnh vực quan trắc và kỹ thuật môi trường. Với sự đầu tư có trọng điểm, Phòng Quan trắc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa đã chính thức được Văn phòng công nhận chất lượng (BoA), Bộ Khoa học và Công nghệ công nhận đạt tiêu chuẩn về yêu cầu năng lực Phòng thử nghiệm theo ISO/IEC 17025:2005 – Mã số VILAS 742. Đây là cơ sở chứng minh nỗ lực phấn đấu không ngừng để nâng cao chất lượng trong phân tích môi trường đáp ứng yêu cầu của công tác quan trắc môi trường, giúp Sở tham mưu UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý về môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Việc đạt được chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005 đã chứng minh Trung tâm có đủ năng lực về kỹ thuật và tổ chức quản lý, có khả năng cung cấp các kết quả thử nghiệm có độ chính xác cao, phù hợp với các tiêu chuẩn trong và ngoài nước.

Ngoài ra, với tiêu chí chính sách chất lượng “Chính xác - Khách quan – Minh bạch – Hiệu quả và Không ngừng cải tiến” và sự nổ lực của đội ngũ cán bộ viên chức trẻ, năng động, có năng lực chuyên môn, Trung tâm đã xây dựng và được Tổng Cục môi trường đánh giá, Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc tại hiện trường (chứng nhận 36 thông số) và phân tích môi trường (chứng nhận 68 thông số) tại Quyết định số 2990/QĐ-BTNMT ngày 24/12/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quyết định về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 27/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ, với mã số VIMCERTS 035.

Để đạt được kết quả trên là do Trung tâm đã được Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, có sự quyết liệt tranh thủ đầu tư về cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị bằng nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: Nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm, kinh phí các chương trình dự án, kinh phí nguồn phát triển sự nghiệp đơn vị. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục đầu tư để duy trì các phép thử đã đạt chuẩn, đồng thời mở rộng đăng ký đánh giá phù hợp chuẩn quốc tế ISO 17025:2005 trên nhiều phép thử khác, nhằm ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ tốt các hoạt động quản lý nhà nước về giám sát môi trường và bảo vệ môi trường của Tỉnh nhà.


Hoàng Trọng Vinh - Trung tâm Quan trắc

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 05 Tháng 3 2015 14:52 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa