Home các số BT Bộ TNMT tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” cho 16 công chức, viên chức ngành TNMT tỉnh Khánh Hòa.

Bộ TNMT tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” cho 16 công chức, viên chức ngành TNMT tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 20/11/2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã có Quyết định số 2632/QĐ-BTNMT về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” cho 16 công chức, viên chức, công chức địa chính – xây dựng thuộc ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa; trong đó có 02 công chức, 12 viên chức và 02 công chức địa chính – Xây dựng thuộc huyện Cam Lâm và thị xã Ninh Hòa.

Nguyễn Duy Đức - VPS

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa