Home Các số bản tin Các bãi chôn lấp chất thải rắn và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tỉnh Khánh Hòa.

Các bãi chôn lấp chất thải rắn và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tỉnh Khánh Hòa.

Email In PDF.

Để thực hiện Báo cáo hiện trạng môi trường giai đoạn 2011 - 2015 của tỉnh Khánh Hòa, để có cơ sở đánh giá hiện trạng quản lý, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức khảo sát thực tế tại bãi rác trên địa bàn các thành phố Nha Trang, Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của thành phố Nha Trang.

Kết quả khảo sát sơ bộ cho thấy, ba đô thị lớn nhất tỉnh Khánh Hòa đã có bãi chôn lấp hợp vệ sinh đáp ứng đủ nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt đô thị trong vòng từ 5 năm đến 20 năm. Trong đó, bãi chôn lấp hợp vệ sinh Lương Hòa thuộc thành phố Nha Trang được đầu tư với quy mô lớn nhất và tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến với tổng diện tích lên đến 45 ha (diện tích các ô chôn lấp là 12,8 ha), hệ thống xử lý nước rỉ rác công suất 186 m3/ngày đêm. Bãi chôn lấp hợp vệ sinh Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh  có diện tích các ô chôn lấp 1,2 ha, hệ thống xử lý nước rỉ rác bằng công nghệ sinh học tùy nghi. Bãi rác Hòn Rọ, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn của thị xã, bãi rác có diện tích 3,1 ha (ô chôn lấp có diện tích khoảng 1,3 ha), hệ thống xử lý nước rỉ rác công suất 40 m3/ngày đêm.

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt phía Nam thành phố Nha Trang có công suất xử lý 40.000 m3/ngày đêm, được thiết kế, xây dựng theo công nghệ mương ôxy hóa. Hệ thống này phục vụ xử lý nước thải sinh hoạt cho các phường Xương Huân, Lộc Thọ, Tân Lập, Phương Sài, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Phương Sơn, Phước Hòa, Phước Tân, Phước Hải, Phước Tiến, Phước Long, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường và nước rỉ rác từ bãi chôn lấp hợp vệ sinh Lương Hòa.

Khảo sát Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt phía Nam thành phố Nha Trang


Bãi rác Ninh An, thị xã Ninh Hòa

Khảo sát bãi rác Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh

Tô Vũ Sinh - CCBVMT

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 7 2015 11:11 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa