Home Các số bản tin Hội thảo về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường liên quan đến hóa chất độc hại/PCB.

Hội thảo về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường liên quan đến hóa chất độc hại/PCB.

Email In PDF.

Ngày 10/3/2015, Tổng cục Môi trường đã tổ chức “Hội thảo phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường liên quan đến hóa chất độc hại/PCB” tại Khách sạn Mường Thanh, thành phố Nha Trang.

Ông Ông Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã phát biểu khai mạc hội thảo.

Tham dự hội thảo có Ông Mai Văn Thắng, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa, đại diện Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Khánh Hòa, đại diện các Sở Công thương, Tài chính, Công an tỉnh … Khánh Hòa, đại diện một số doanh nghiệp trong tỉnh và các đại biểu từ Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên.

Để đạt được các mục tiêu quốc gia về bảo vệ môi trường và triển khai Kế hoạch thực hiện Công ước Stockholm của Việt Nam theo Quyết định số 184/2006/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan thực hiện rất nhiều hoạt động về kiểm soát ô nhiễm hóa chất nguy hại bao gồm PCB trong đó có nội dung quan trọng về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường liên quan đến hóa chất nguy hại.

Nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện trong lĩnh vực này cho các tổ chức, doanh nghiệp “Hội thảo phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường liên quan đến hóa chất độc hại/PCB” đã được tổ chức với mục tiêu chính của hội thảo là:

1. Trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia liên quan về công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường nói chung và liên quan đến hóa chất, PCB nói riêng;

2. Xác định những khó khăn, bất cập và tồn tại trong lĩnh vực này;

3. Thu nhận các ý kiến liên quan đến công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường nói chung, sự cố môi trường liên quan đến hóa chất độc hại/PCB nói riêng, đặc biệt sau khi Luật bảo vệ môi trường 2014 có hiệu lực;

4. Xác định các giải pháp ưu tiên nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tại Việt Nam;

5. Hỗ trợ việc tăng cường nhận thức cộng đồng về các tác động xấu tới sức khỏe và môi trường do hóa chất độc hại/PCB.

Hội thảo đã cung cấp các thông tin cụ thể hơn về hoạt động phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường liên quan đến hóa chất độc hại. Hội thảo là cơ hội để cơ quan quản lý và các tổ chức, doanh nghiệp trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất trong công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường với mục tiêu chính là bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Toàn cảnh Hội thảo.

Lý Hạnh Thủy - CCBVMT

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 7 2015 11:14 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa