Home Các số bản tin Kết quả kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đấu nối, xả nước thải vào hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang.

Kết quả kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đấu nối, xả nước thải vào hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang.

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, đấu nối nước thải trên địa bàn thành phố Nha Trang. Chi cục Bảo vệ môi trường chủ trì Đoàn liên ngành bao gồm đại diện của Sở xây dựng, Phòng quản lý đô thị thành phố Nha Trang, Ban quản lý Dự án Cải thiện Vệ sinh môi trường thành phố Nha Trang đã kiểm tra 19 cơ sở trên khu vực có đường ống cấp 3 của thành phố Nha Trang trong thời gian từ ngày 25/11 đến ngày 11/12 năm 2014. Sau khi kiểm tra, đoàn đã tổng hợp kết quả, báo cáo Lãnh đạo Sở xét duyệt trước khi báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về tình hình xả thải của các doanh nghiệp và đề xuất một số ý kiến, kiến nghị như sau:

Đoàn kiểm tra đã thực hiện kiểm tra 19 cơ sở trên 06 tuyến đường gồm: Trần Phú, Tuệ Tĩnh, Biệt Thự, Hùng Vương, Trần Quang Khải, Nguyễn Thiện Thuật. Kết quả kiểm tra cho thấy:

- Đa số các hộ thoát nước là cơ sở kinh doanh, dịch vụ đã thực hiện đấu nối từ lâu nhưng chưa có hồ sơ.

- Trong số 19 cơ sở trên có 14 cơ sở đã thực hiện đấu nối và 05 cơ sở chưa thực hiện đấu nối. Đoàn kiểm tra đã lập Biên bản nhắc nhở và yêu cầu 05 cơ sở này khẩn trương thực hiện đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang theo quy định.

- Đoàn đã phát hiện trường hợp của Khách sạn Quốc tế - Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Quốc tế (số 9 Nguyễn Thiện Thuật) đấu nối không đúng quy cách nhưng Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa vẫn cấp hồ sơ đấu nối. Thực tế kiểm tra cho thấy, hố ga thoát nước của hệ thống ống cấp ba trước Khách sạn Quốc tế đã bị bịt kín bằng xi măng, theo báo cáo của Công ty và hồ sơ đấu nối nước thải: hệ thống thoát nước của Khách sạn Quốc tế được đấu nối trực tiếp vào cống chính trên đường Nguyễn Thiện Thuật mà không qua cống cấp ba.

- Hầu hết các cơ sở đều đã thi công đấu nối và xả thải vào hệ thống thoát nước của thành phố Nha Trang từ nhiều năm trước (có cơ sở từ năm 2000) nhưng không thực hiện hồ sơ, thủ tục đấu nối theo quy định. Đa số các hồ sơ đấu nối nước thải được thực hiện trong năm 2014, có một số hồ sơ đấu nối nước thải do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa cấp trước ngày đoàn tiến hành kiểm tra khoảng 1 đến 3 ngày; nhiều hồ sơ không có bản vẽ hệ thống thoát nước và vị trí đấu nối theo quy định. Nhiều trường hợp Công ty CP cấp thoát nước thực hiện đấu nối vào đường ống cấp 3, không đúng theo phân công, công tác đấu nối (cụ thể là hồ sơ và thi công đấu nối của các DNTN khách sạn Hoàng Sơn, Thanh Sang, Thanh Ngọc tại đường Tuệ Tĩnh).

Từ kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra nhận thấy hầu hết các hộ thoát nước là tổ chức (không phải hộ gia đình) bằng các biện pháp và hình thức khác nhau đã thực hiện đấu nối và xả thải vào hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang (tuy chưa đăng ký hồ sơ đấu nối), tỉ lệ này khá cao (khoảng 74%). Do đó, nguyên nhân thiếu nước thải đưa về hệ thống xử lý tập trung không xuất phát từ các cơ sở kinh doanh.

Đoàn kiểm tra đã kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:

- Chỉ đạo Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa nghiêm chỉnh thực hiện đúng các quy trình, thủ tục khi cấp hồ sơ đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang. Đối với các trường hợp đã thực hiện đấu nối mà không có hồ sơ phải thông báo cho hộ thoát nước đến Công ty để hoàn thiện, cung cấp số liệu cho cơ quan quản lý.

- Hiện nay, Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải có hiệu lực từ 01/01/2015 (thay thế Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước độ thị và khu công nghiệp) đề nghị UBND tỉnh phân công cho Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc UBND thành phố Nha Trang xử lý đối với việc đấu nối nước thải của các hộ thoát nước trên địa bàn.

Bùi Minh Sơn - CCBVMT

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa