Home Các số bản tin Tuổi trẻ Sở Tài nguyên và Môi trường chung tay bảo vệ môi trường làng nghề.

Tuổi trẻ Sở Tài nguyên và Môi trường chung tay bảo vệ môi trường làng nghề.

Email In PDF.

Nhằm phát huy tinh thần xung kích, tính sáng tạo trong công tác chuyên môn về quản lý tài nguyên và môi trường của đoàn viên, thanh niên Đoàn Cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa, năm 2014 được sự cho phép của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban chấp hành Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường đã phát động đoàn viên thanh niên đăng ký thực hiện công trình thanh niên: “Điều tra, phân loại làng nghề trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và đề xuất các biện pháp quản lý”.

Đây là nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2014, được Sở Tài nguyên và Môi trường giao cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện, phối hợp với Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo kế hoạch được phê duyệt, thời gian thực hiện Nhiệm vụ dự kiến từ tháng 10/2014 đến 12/2015. Mục tiêu chính của nhiệm vụ là: Phân loại các cơ sở trong làng nghề tại tỉnh Khánh Hòa theo mức độ, khả năng gây ô nhiễm môi trường khác nhau; Đánh giá được hiện trạng và mức độ tác động của làng nghề đến môi trường; Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường đối với từng loại hình làng nghề.

Để triển khai tốt Nhiệm vụ trên, BCH Đoàn cơ Sở đã thành lập Tổ chỉ đạo thực hiện công trình gồm 11 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí phụ trách chung, 08 đồng chí phụ trách thực hiện công trình tại 08 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, 01 đồng chí phụ trách xây dựng các loại bản đồ liên quan và 01 đồng chí phụ trách công tác tài chính. Ngoài ra, thông qua các đợt phát động của BCH Đoàn cơ sở, có trên 60 đoàn viên thanh niên tại các Chi đoàn trực thuộc đã đăng ký tham gia điều tra thực địa và tổng hợp số liệu.

Qua 06 tháng thực hiện, bước đầu đoàn viên thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường đã đạt được những kết quả ban đầu đáng khích lệ như sau: Đã hoàn thành việc xây dựng đề cương và dự toán chi tiết của nhiệm vụ, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 28/10/2014; Đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên của các Chi đoàn trực thuộc đăng ký tham gia và tập huấn kỹ năng điều tra ngoài hiện trường; Đã tổ chức đợt khảo sát sơ bộ tại 08 huyện, thị xã, thành phố theo đúng tiến độ được phê duyệt (tháng 08/2014); Đã tổ chức đợt điều tra chi tiết tại các cơ sở làng nghề trên địa bàn tỉnh (tháng 11/2014), kết quả thu về được 1.600 phiếu điều tra, thu thập thông tin tại 1.600 cơ sở sản xuất làng nghề trên địa bàn tỉnh; Phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường hoàn thành các thủ tục nghiệm thu khối lượng và thanh toán của năm 2014; Đóng góp vào quỹ hoạt động của Đoàn cơ sở 70 triệu đồng. So sánh giữa tiến độ theo đề cương được phê duyệt và tiến độ thực tế cho thấy trải qua 30% thời gian của nhiệm vụ, đoàn viên thanh niên đã hoàn thành được 40% tổng khối lượng công việc.

Để kịp hoàn thành công trình này vào cuối năm 2015, trong thời gian tới Tổ chỉ đạo thực hiện công trình cần hoàn thành các nội dung còn lại của nhiệm vụ gồm: Xây dựng bộ bản đồ cơ sở dữ liệu phân loại làng nghề trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Lấy mẫu phân tích môi trường một lần mùa khô (tháng 3/2015) và một lần vào mùa mưa (tháng 9/2015); Tổ chức hội nghị lấy ý kiến chuyên gia giữa kỳ; Hoàn thành việc xây dựng báo cáo tổng kết và các báo cáo chuyên đề.

Mặc dù chúng ta chỉ mới hoàn thành những bước đầu của công trình, tuy nhiên những hiệu quả tích cực mà công trình mang lại cho hoạt động, phong trào Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2014 rất đáng khích lệ. Trước hết, công trình đã mang lại cho đoàn viên, thanh niên của Đoàn cơ sở cơ hội được vận dụng, nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm và kinh nghiệm thực địa về vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp ích cho công tác tham mưu quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của đoàn viên, thanh niên tại các đơn vị. Thứ hai, công trình đã tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên của các Chi đoàn trực thuộc giao lưu, học hỏi lẫn nhau thông qua các đợt điều tra, khảo sát thực địa tại các huyện, thị xã, thành phố cũng như trong quá trình cùng nhau thực hiện các công việc nội nghiệp tại đơn vị, qua đó đã mang các đoàn viên thanh niên xích lại gần nhau, tăng tình đoàn kết giữa các Chi đoàn. Thứ ba, công trình đã đóng góp một phần kinh phí đáng kể cho quỹ Đoàn cơ sở, giúp cho việc tổ chức các hoạt động Đoàn năm 2015 được thuận lợi, dễ dàng hơn.

Với những kết quả tích cực đã đạt được, trong năm 2015 Tổ chỉ đạo thực hiện công trình sẽ tiếp tục nổ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo đáp ứng yêu cầu chất lượng của nhiệm vụ, để không phụ sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở đặt trọn vẹn vào thế hệ trẻ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đỗ Thị Hoàng Dung - Đoàn CS Sở TNMT

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 30 Tháng 7 2015 10:26 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa