Home Các số bản tin Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Email In PDF.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 896/UBND-XDNĐ ngày 10/2/2015 về việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016-2020 tỉnh, ngày 3/3/2015, Sở Tài nguyên và Môi trưởng đã triển khai về việc xây dựng điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Hiện nay, Luật đất đai năm 2013 đã có hiệu lực cùng với một số nội dung về công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng khác so với Luật đất đai năm 2003. Qua rà soát các chỉ tiêu phân khai đã được UBND tỉnh cho cấp huyện thực hiện kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 với các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được UBND tỉnh phê duyệt thì có sự chênh lệch rất lớn do một số nguyên nhân sau:

- Việc phê duyệt đố án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh được Chính phủ phê duyệt chậm (thực hiện đầu năm 2009 nhưng phê duyệt năm 2013) nên việc phân khai chỉ tiêu xuống cấp huyện thực hiện quy hoạch không còn phù hợp với các chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện xác định thêm (do chỉ tiêu cấp tỉnh phân bổ dựa vào nhu cầu sử dụng đất của các ngành, địa phương từ năm 2009)

- Từ năm 2013 đến nay tình hình kinh tế - xã hội trên cả nước nói chung và riêng tỉnh Khánh Hòa nói riêng đang có dấu hiệu tích cực trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng nên các chỉ tiêu cấp huyện xác định thêm hơn so với cấp tỉnh phân khai.

- Đồng thời, một số đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng được lập sau khi quy hoạch đã được phê duyệt như: Quy hoạch chi tiết Khu kinh tế Vân Phong đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 17/3/2014, đồ án khu đô thị lấn biển của Vinpearland với diện tích 1.472 ha được quy hoạch là đất phi nông nghiệp khác, Khu đô thị Phía Tây thành phố Nha Trang…

Sở đã trình UBND tỉnh chủ trương cho phép tiến hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn (2016-2020) để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và nhằm đảm bảo việc thực hiện công tác quản lý về đất đai theo quy định. Đồng thời, Chỉ đạo Sở xây dựng sớm hoàn thành đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Tây thành phố Nha Trang; yêu cầu Công ty Nhà và Phát triển đô thị Nha Trang (HUD) sớm trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Tây Nha Trang (diên tích khoảng 300ha) đã được Thưởng trực UBND tỉnh thông qua trong năm 2014 khớp nối với quy hoạch Sở Xây dựng đang lập để hoàn thành đồ án Khu dân cư Tây Nha Trang cập nhật vào Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; các Sở, ngành, UBND cấp huyện rà soát lại nhu cầu sử dụng đất dự kiến bố trí đến năm 2020 theo từng năm kế hoạch giai đoạn 2016-2020 để xây dựng phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất sát với thực tế quản lý của ngành, địa phương nhằm phân khai cho phù hợp.

Phạm Thị Nhung

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa