Home Các số bản tin Số 45 tháng 3 năm 2015

Số 45 tháng 3 năm 2015

Email In PDF.

1. Công trình thanh niên tại huyện Khánh Sơn chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

2. Công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2010-2015.

3. Đồng chí Lê Mộng Điệp - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường  Khánh Hòa nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/5/2015.

4. Một số nội dung trọng tâm về công tác cải cách hành chính của Sở TNMT năm 2015.

5. Chấn chỉnh công tác đo đạc thẩm định trích đo địa chính.

6. Triển khai công tác bồi thường, GPMB dự án khu nghỉ mát Cam Ranh City tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm.

7. Các bãi chôn lấp chất thải rắn và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung tỉnh Khánh Hòa.

8. Hội thảo về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường liên quan đến hóa chất độc hại/PCB.

9. Kết quả kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ đấu nối, xả nước thải vào hệ thống thoát nước thành phố Nha Trang.

10. Một số kết quả thực hiện nhiệm vụ tài nguyên và môi trường quý I năm 2015.

11. Trả lời kiến nghị của người dân tổ An ninh nhân dân 43 thôn An Ninh, xã Diên An.

12. Kiểm tra xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý nước thải phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi của Công ty thuốc lá nguyên liệu Khatoco.

13. Tình hình thực hiện công tác thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa.

14. Tuổi trẻ Sở Tài nguyên và Môi trường chung tay bảo vệ môi trường làng nghề.

15. Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối các Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

16. Kế hoạch triển khai công tác Dân vận năm 2015.

17. Kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

18. UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường.

19. Kiểm tra việc sử dụng đất và thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái Ngọc Sương tại Bãi Lao – Bãi Cồn, xã Cam Lập, thành phố Cam Ranh.

20. Công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

21. Kết quả cấp GCN quyền sử dụng đất, quyển sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2014 và Kế hoạch cấp GCN năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

22. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020.

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 31 Tháng 7 2015 11:28 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa