Home các số BT Một số yêu cầu bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Suối Dầu.

Một số yêu cầu bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp Suối Dầu.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 289/UBND-KT ngày 15/1/2015 về giải quyết các vấn đề bảo vệ môi trường tại khu công nghiệp (KCN) Suối Dầu và khu lân cận, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã có tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh như sau:

Đối với công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong KCN Suối Dầu:

- Công ty Cổ phần KCN Suối Dầu đã hoàn thành việc thi công bóc tách hai hệ thống thoát nước của dân cư và xây hố ga giám sát chất lượng nước thoát (đầu cổng đường số 1 và đường số 2). Riêng khu vực cống số 4 xã tràn trên đất Trung Đoàn 108 (đường số 10) vì có cùng nguồn xả của dân cư ven khu công nghiệp chảy tràn vào (dọc đường số 7) nên không thể giám sát triệt để được, tuy nhiên từ tháng 10/2014 đến nay không có hiện tượng nước ô nhiễm chảy vào khu vực của ông Của. Trong thời gian qua, Công ty đã kiểm tra và phát hiện một số doanh nghiệp trong KCN vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xả nước thải vào hệ thống thu gom nước mưa của KCN gây ô nhiễm nghiêm trọng đến môi trường sống của dân cư trong khu vực. Công ty đã yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường: không để rò rỉ, xả nước thải vào hệ thống thoát nước mưa của KCN hoặc để nước thải xả tràn ra môi trường xunh quanh; thường xuyên kiểm tra các hệ thống thu gom nước mưa và nước thải nội bộ không để hiện tượng chảy lẫn lộn nước thải và nước mưa trước khi xả vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật của KCN; trong quá trình kiểm tra giám sát môi trường khi phát hiện doanh nghiệp vi phạm, Công ty tiến hành lập biên bản, trường hợp cần thiết có sự tham gia của Công an KCN, làm cơ sở cho cơ quan chức năng lập thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

+ Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải: hệ thống xử lý nước thải KCN Suối Dầu được đưa vào hoạt động năm 2002 với công suất thiết kê 5.000 m3 ngày/đêm. Chất lượng nước thải của trung tâm xử lý nước thải thường xuyên đạt theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột B (Kq=0,9; Kf=1), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nươc thải công nghiệp. Việc thực hiện giám sát nước thải đầu ra của các doanh nghiệp, Công ty đã thành lập tổ giám sát  môi trường kiểm tra chặt chẽ liên tục các hỗ ga xả thải về hệ thống thu gom của KCN (giám sát 24/24h, kể thứ 7 và chủ nhật). Khống chế tải lượng ô nhiễm của các doanh nghiệp và chỉ tiếp nhận tải lượng ô nhiễm COD ≤ 600 mg/l, tổng N ≤ 100 mg/l, tổng Phospho ≤ 12 mg/l. Yêu cầu các doanh nghiệp phải tăng cường trách nhiệm vận hành hệ thống xử lý nước thải nội bộ; trường hợp doanh nghiệp không thực hiện đúng, Công ty sẽ ngừng cung cấp dịch vụ.

+ Công ty đã tiến hành khảo sát, tham quan thực tế các hệ thống quan trắc ở các tỉnh Bến Tre, Bình Dương và Đồng Nai nhưng do khó khăn về kinh phí đầu tư nên hiện nay Công ty chưa triển khai thực hiện được việc lắp trạm quan trắc tự động tại KCN Suối Dầu.

+ Ô nhiễm do mùi hôi từ các cơ sở sản xuất trong KCN Suối Dầu: hiện tại trong KCN Suối Dầu có một số doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc và hấp cá có mùi phát tán ảnh hưởng đến các doanh nghiệp trong KCN như Công ty TNHH Long Sinh, Công ty TNHH Kim Vĩnh Sơn, Công ty Cổ phần Vịnh Nha Trang. Việc kiểm tra giam sát mùi hôi là vấn đề phức tạp và chưa có tiêu chuẩn định lượng. Trong một vài thời điểm khi trời sắp chuyển mưa, không khí trong KCN nặng mùi. Tuy nhiên, nhìn chung các thông số giám sát định kỳ theo ĐTM của KCN Suối Dầu đều đạt yêu cầu về: bụi, SO2, NO­2, tiếng ồn….

- Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã yêu cầu Công ty CP KCN Suối Dầu khẩn trương tăng cường công tác kiểm soát chất lượng môi trường tại KCN Suối Dầu, giám sát chặt chẽ hoạt động xả thải các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong KCN; đồng thời tổ chức vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung theo đúng quy định. Đến nay, Công ty CP KCN Suối Dầu đã có báo cáo kết quả việc triển khai các nôi dung theo Công văn số 59/KCNSD ngày 12/3/2015. Ban Quản lý đã phối hợp với Sở TNMT và Công an tỉnh có kế hoạch kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường năm 2015 tại khu kinh tế và KCN. Kế hoạch kiểm tra, thanh tra công tác bảo vệ môi trường đang được các cơ quan tiến hành thực hiện theo đúng quy định. Ban quản lý đang triển khai các công tác chuẩn bị để hướng dẫn Công ty CP KCN Suối Dầu ký kết hợp đồng dịch vụ thoát nước với các doanh nghiệp trong KCN theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với việc hỗ trợ thiệt hại hoa màu cho các hộ dân tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm: Công ty CP KCN Suối Dầu đã tiến hành chi trả tiền hỗ trợ thiệt hại hoa màu với tổng số tiền 22.573.000đ (hai mươi hai triệu năm trăm bảy mươi ba ngàn đồng). Việc chi trả thực hiện thông qua Phòng TNMT huyện Cam Lâm trong hai đợt ngày 30 và 31/1/2015. Từ ngày 10/2/2015 đến nay 11/2/2015, UBND huyện Cam Lâm đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Phòng TNMT và UBND xã Suối Tân tiến hành chi trả hỗ trợ thiệt hại lúa do nước thải của KCN Suối Dầu gây ra cho 125/127 hộ dân tại xã Suối Tân với số tiền là 22.461.200 đồng. Qua các báo cáo của Công ty Cổ phần KCN Suối dầu, BQL Khu kinh tế Vân Phong và UBND huyện Cam Lâm, Sở TNMT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, yêu cầu Công ty CP KCN Suối Dầu khẩn trương lắp đặt trạm quan trắc tự động liên tục đối với lưu lượng nước thải, các thông số: pH, COD, TSS và một số thông số đặc trưng khác trong nước thải của KCn theo kết luận số 4447/KLTTr-BTNMT ngày 04/11/2013 Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường; và quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 1, Thông số 48/20111/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp.

Phạm Thị Nhung

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa