Home Các số bản tin Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 6 năm 2015 “Định hướng hoạt động quan trắc môi trường trong giai đoạn mới”.

Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 6 năm 2015 “Định hướng hoạt động quan trắc môi trường trong giai đoạn mới”.

Email In PDF.

Hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường tổ chức Hội thảo Quan trắc môi trường trong phạm vi cả nước. Năm 2015, Hội thảo Quan trắc môi trường được tổ chức tại thành phố Cần Thơ, vào ngày 11 và 12 tháng 6 với chủ đề: “Định hướng hoạt động quan trắc môi trường trong giai đoạn mới”.

Tham dự và chỉ đạo Hội thảo có GS, TS Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường. Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; TS Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc Môi trường Quốc gia.

Về dự Hội thảo có 53 Trung tâm Quan trắc TNMT, Chi cục Bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố, Trạm Quan trắc môi trường thuộc Mạng lưới Quan trắc môi trường Quốc gia, các tổ chức được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và một số nhà cung cấp thiết bị quan trắc môi trường.

Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa, ông Mai Văn Thắng, Phó Giám đốc thay mặt Lãnh đạo Sở cùng Lãnh đạo Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đến dự Hội thảo.

Hoạt động quan trắc môi trường tại Việt Nam đã được thiết lập từ năm 1994 đến nay, công tác quan trắc môi trường được thực hiện theo quy mô từ trung ương đến địa phương và trên phạm vi cả nước. Các cơ quan, đơn vị thực hiện quan trắc môi trường ngày càng phát triển về số lượng và nâng cao về chất lượng.

Năm 2015 được coi là năm bản lề, mở ra giai đoạn mới cho hoạt động quan trắc môi trường khi Luật Bảo vệ Môi trường năm 2014 có hiệu lực thi hành với nhiều thay đổi căn bản trong quản lý về môi trường. Đặc biệt, trong Luật Bảo vệ Môi trường đã dành một Chương riêng quy định về quan trắc môi trường, đồng thời đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị quan trắc môi trường như về cơ chế tự chủ, tổ chức bộ máy, thực thi Luật Bảo vệ Môi trường…cũng được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 6 là dịp để các đơn vị quan trắc môi trường trên cả nước gặp gỡ, trao đổi, thảo luận những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong hoạt động quan trắc môi trường năm qua. Bên cạnh đó, các đơn vị có cơ hội chia sẻ mô hình hoạt động, cơ chế tự chủ; các thuận lợi, khó khăn khi thực hiện quy định về tổ chức đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Trong khuôn khổ Hội thảo, Trung tâm Quan trắc môi trường thuộc Tổng cục Môi trường báo cáo Tổng quan hoạt động Quan trắc môi trường năm 2014; Vụ Tổ chức cán bộ Tổng cục Môi trường báo cáo Hiện trạng mô hình tổ chức của các đơn vị Quan trắc môi trường cấp tỉnh. Theo đó, Vụ Tổ chức cho biết, hiện nay các tỉnh, thành phố trên cả nước chưa thống nhất tên gọi của Trung tâm. Một số tỉnh, thành phố Trung tâm còn trực thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường; cơ chế hoạt động của Trung tâm chưa thống nhất theo một mô hình, v.v. Vì vậy, sắp tới Bộ sẽ có hướng dẫn cụ thể để các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thống nhất tên gọi và cơ chế quản lý, hoạt động của Trung tâm;

Hội thảo còn được nghe và thảo luận 12 bản báo cáo tham luận của các Trung tâm Quan trắc thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố; 03 đơn vị được cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc và đặc biệt Hội thảo được nghe đại diện Bộ Tài chính giới thiệu một số nội dung cơ bản về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ. Theo đó, Nghị định này quy định (khoản 6, Điều 22): Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm ban hành trong năm 2015: Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực; danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước; định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công, làm cơ sở ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ chi phí và các quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Với vai trò là đầu mối thống nhất quản lý hoạt động quan trắc môi trường trên phạm vi cả nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã, đang và sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị trong hệ thống quan trắc môi trường nhầm đẩy mạnh các hoạt động quan trắc cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo cung cấp số liệu quan trắc môi trường chính xác, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về môi trường.

Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 6 với chủ đề “Định hướng hoạt động quan trắc môi trường trong giai đoạn mới” diễn ra tại thành phố Cần Thơ đã thành công tốt đẹp.

Hoàng Trọng Vinh - TTQT

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa