Home Các số bản tin Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của bệnh viên chuyên khoa Tâm thần tỉnh Khánh Hòa.

Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của bệnh viên chuyên khoa Tâm thần tỉnh Khánh Hòa.

Email In PDF.

Việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của hạng mục lò đốt chất thải y tế thuộc Dự án “Đầu tư xây dựng, nâng cấp Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần tỉnh Khánh Hòa” tại xã Diên Phước, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận tại văn bản số 1522/STNMT-CCBVMT, ngày 06/7/2015.

Theo đó, Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần đã xây dựng xong lò đốt chất thải y tế với công suất đốt 15 kg/giờ - 20 kg/giờ và chất lượng khí thải tại tâm ống khói lò đốt chất thải y tế của Bệnh viện đạt Quy chuẩn QCVN 02:2012/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế với quy trình xử lý chính như sau: Rác thải y tế → đốt sơ cấp (bậc I) → đốt thứ cấp (bậc II) → tháp hấp thụ ướt → khí thải phát tán ra môi trường và yêu cầu phải đảm bảo vận hành đúng quy trình và hiệu quả lò đốt chất thải y tế. Quan trắc chất lượng khí thải tại tâm ống khói theo các thông số quy định tại QCVN 02:2012/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn y tế và báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường tần suất 3 tháng/lần; lập nhật ký theo dõi vận hành lò đốt chất thải y tế, bao gồm các thông số: chi phí điện năng, vật tư, nhiên liệu và những biến động bất thường xảy ra, xuất trình cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu; chủ động xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố và các tình huống bất lợi xảy ra gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường trong suốt quá trình vận hành của Dự án và báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và các cơ quan nhà nước có liên quan khác để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Lấy mẫu khí thải lò đốt rác tại Bệnh viện Tâm Thần.

Phương Giang - CCBVMT

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 07 Tháng 9 2015 10:07 )  
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa