Home Các số bản tin Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2015 Khối thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2015 Khối thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

Email In PDF.

Ngày 07/7/2015, Khối thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2015. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Lãnh đạo UBND huyện Khánh Sơn; Lãnh đạo, chuyên viên làm công tác thi đua khen thưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh,

Tại Hội nghị sơ kết, các đại biểu đã nghe Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Sơn – Đơn vị chủ trì Khối baó cáo kết quả sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2015 của Khối, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 và tham gia đóng góp các ý kiến với dự thảo báo cáo. Qua báo cáo sơ kết, các Phòng Tài nguyên và Môi trường đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2015 và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đăng ký năm 2015.

Trước đó, trong hai ngày 02/7/2015 và 06/7/2015, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp và Khối thi đua các phòng, Chi cục thuộc Sở cũng đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2015.

Nguyễn Duy Đức - VPS

 
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa