Home Các số bản tin Xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm Dịch vụ tuyến Bắc Nam, Công ty TNHH nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa.

Xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm Dịch vụ tuyến Bắc Nam, Công ty TNHH nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa.

Email In PDF.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) nhận được Công văn số 391/CV-YS ngày 17/11/2014 của Công ty TNHH nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa về việc nghiệm thu hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm Dịch vụ tuyến Bắc Nam tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Ngày 05/12/2014, Sở TNMT tiến hành kiểm tra thực tế “Trung tâm Dịch vụ tuyến Bắc Nam” và tiến hành lấy 02 mẫu nước thải trước xử lý và sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 50 /ngày đêm gửi phân tích, kết quả cho thấy 01/08 thông số của mẫu nước thải không đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B). Ngày 13/3/2015, Sở TNMT tiếp tục tiến hành lấy mẫu lần 2. Qua kết quả kiểm tra, Sở TNMT có ý kiến như sau:

- Kết quả phân tích mẫu nước thải trước và sau xử lý khi đối chiếu với Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt thì tất cả các thông số phân tích của nước thải sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải công suất 50/ngày đêm đều đạt theo Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT.

- Hệ thống xử lý nước thải được xây dựng bằng bê tông cốt thép và đặt âm (kích thước và diện tích các bể được trình bày cụ thể trong báo cáo kết quả thực hiện công trình hệ thống xử lý nước thải).

- Xác nhận “Trung tâm Dịch vụ tuyến Bắc Nam” đã hoàn thành hệ thống xử lý nước thải công suất 50/ngày đêm và đang vận hành ổn định với quy trình công nghệ chính: nước thải từ bể tự hoại (ngăn chứa và ngăn lắng) và bể tách dầu -> bể điều hòa -> bể MBBR -> bể hiếu khí ASP -> bể lắng tấm nghiêng -> bể khử trùng -> nguồn tiếp nhận (rạch chảy ra sông Cạn).

- Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa có trách nhiệm: thường xuyên vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng thiết kế, đảm bảo các quy trình, quy phạm kỹ thuật trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đảm bảo vận hành liên tục, quan trắc các thông số môi trường nước thải định kỳ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt – QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) và báo cáo cho Sở Tài nguyên và Môi trường với tần suất 3/tháng/lần; chủ động xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố và các tình huống gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường trong suốt quá trình vận hành của cơ sở và báo cáo ngay cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và các cơ quan nhà nước có liên quan khác để được hướng dẫn và hỗ trợ; chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

Mai Việt Trinh

Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 04 Tháng 9 2015 09:40 )  
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa