Home Các số bản tin Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 6 tháng đầu năm 2015 và tình hình thực hiện Dự án VLAP đến ngày 30/6/2015.

Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 6 tháng đầu năm 2015 và tình hình thực hiện Dự án VLAP đến ngày 30/6/2015.

Email In PDF.

Ngày 03/7/2015, tại Hội trường UBND tỉnh, ông Lê Đức Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị và địa phương liên quan về kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 6 tháng đầu năm 2015 và tình hình thực hiện Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa Hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) đến ngày 30/6/2015.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả cấp GCNQSDĐ 6 tháng đầu năm 2015, tính đến ngày 25/6/2015 tổng diện tích được cấp GCN trong toàn tỉnh là 7.293,1 ha/ 17.760,0 ha đạt 41,06% kế hoạch năm 2015, nâng tổng diện tích được cấp GCN của tỉnh tính đến ngày 25/6/2015 lên 317.883,0 ha/ 327.015,3 ha đạt 97,21% tổng nhu cầu.

Về tiến độ triển khai Dự án VLAP, tất cả các gói thầu dịch vụ kỹ thuật đã chốt khối lượng thực hiện kết thúc trước 30/6/2015 theo đúng yêu cầu của Ngân hàng thế giới; đã hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính theo hệ tọa độ VN-2000 được 48.314 ha/ 44.814 ha đạt 108%; đã kê khai 287.604 thửa/ 344.246 thửa theo thực tế đạt 79%; đã họp xét thẩm định 245.555 thửa/ 287.604 thửa kê khai đăng ký đạt 85%; đã in 197.561 Giấy chứng nhận đạt 93% so với thửa đất đủ điều kiện, đã ký 192.930 Giấy chứng nhận đạt 98% so với Giấy chứng nhận đã in.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các đơn vị và địa phương báo cáo, ông Lê Đức Vinh đánh giá việc cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh còn chậm so với kế hoạch và yêu cầu trong thời gian tới, các huyện thị xã, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ; UBND cấp huyện tích cực chỉ đạo, chấn chỉnh các địa phương chưa làm tốt công tác; Phòng TNMT, chi nhánh VPĐKĐĐ, UBND cấp xã rà soát, xác định lại các thửa đất đủ điều kiện cấp giấy để xác định khối lượng công việc cần thực hiện; giải quyết vấn đề chồng lấn ranh giới giữa các xã. Ông Lê Đức Vinh cũng chỉ đạo Sở TNMT yêu cầu VPĐKĐĐ và các chi nhánh VPĐKĐĐ phối hợp tốt với UBND cấp xã để làm tốt công tác cấp giấy; bộ phận một cửa của VPĐKĐĐ tập trung về huyện, thị xã, thành phố; hoàn thành quy chế phối hợp giữa Sở TNMT và UBND cấp huyện, trong đó có quy chế phối hợp giữa các chi nhánh VPĐKĐĐ với các phòng ban cấp huyện và UBND cấp xã. Về dự án VLAP, các nhà thầu cần nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán để được giải ngân theo quy định.

Toàn cảnh cuộc họp.

Trần Tuấn Vũ

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 07 Tháng 9 2015 10:00 )  
dịch vụ chuyển nhà trọn gói đà nẵng, chuyen nha tron goi, binh cuu hoa