Home Các số bản tin Số 47 tháng 7 năm 2015

Số 47 tháng 7 năm 2015

Email In PDF.

1. Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015 (Hiện trạng môi trường nước mặt lục địa, nước dưới đất).

2. Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – những bằng chứng lịch sử và pháp lý.

3. Hội thảo Quan trắc môi trường lần thứ 6 năm 2015 “Định hướng hoạt động quan trắc môi trường trong giai đoạn mới”.

4. Lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục đối với nước thải tại KCN Suối Dầu.

5. Một số điểm mới khi thực hiện Quyết định quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan nhà nước tỉnh Khánh Hòa.

6. Xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của bệnh viên chuyên khoa Tâm thần tỉnh Khánh Hòa.

7. Công tác triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam” (Đề án 373) tại tỉnh Khánh Hoà.

8. Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2015 Khối thi đua Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

9. Hội nghị Phổ biến kiến thức phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường trên biển.

10. Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa triển khai luân chuyển hồ sơ điện tử cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

11. Hội thảo “Yến sào Khánh Hòa – Sản phẩm quốc gia Yến sào Việt Nam”.

12. Xác nhận hoàn thành hệ thống xử lý nước thải của Trung tâm Dịch vụ tuyến Bắc Nam, Công ty TNHH nhà nước MTV Yến Sào Khánh Hòa.

13. Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 6 tháng đầu năm 2015 và tình hình thực hiện Dự án VLAP đến ngày 30/6/2015.

14. Một số kết quả công tác trọng tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường 6 tháng đầu năm 2015.

15. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai tại các nông, lâm trường quốc doanh giai đoạn 2004 - 2014.

16. Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả.

17. Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Khu đô thị mới Phước Long, thành phố Nha Trang.

18. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện.

19. Bổ sung kinh phí thực hiện dự án, nhiệm vụ thuộc Chương tình hành động của UBND tỉnh Khánh Hòa về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

20. Bìa 3

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 07 Tháng 9 2015 10:33 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa