Home Các số bản tin Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tại Khánh Hòa năm 2015.

Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường tại Khánh Hòa năm 2015.

Email In PDF.

Ông Nguyễn Linh Ngọc - Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu khai mạc tại Hội nghị.

Ngày 27/8/2015, tại thành phố Nha trang Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành TN&MT năm 2015. Tham dự có Ông Nguyễn Linh Ngọc – Thứ trưởng Bộ TN&MT, Ông Nguyễn Hữu Chính – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ TN&MT cùng các vị đại biểu đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT; lãnh đạo Sở, lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở TN&MT của 63 tỉnh, thành trong cả nước.

Hội nghị đã nghe trình bày và thảo luận các nội dung gồm: triển khai Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước; hướng dẫn thực thi Quyết định 714/QĐ-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu tiên khai tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử; thảo luận dự thảo Thông tư về xây dựng dữ liệu khung của các tỉnh, thành phố trên nền ứng dụng GIS phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; hiện trạng và định hướng quản lý nhà nước về an toàn thông tin, Áp dụng chữ ký số trong ngành tài nguyên và môi trường; trao đổi kinh nghiệm, xây dựng và triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin tại các Sở Tài nguyên và Môi trường…

Tại Hội nghị Ông Mai Văn Thắng – Phó Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa cho biết: trong những năm qua, ngành TN&MT Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều hoạt động ựng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý hồ sơ, lưu trữ, cung cấp thông tin, triển khai các ứng dụng CNTT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong cơ quan, đơn vị và phục vụ nhu cầu của cộng đồng… điển hình là các dự án Tin học hóa ngành TN&MT, xây dựng cơ sở dữ liệu TN&MT, nâng cao năng lực cho Trung tâm CNTT, triển khai phần mềm dùng chung về quản lý văn thư, hồ sơ của UBND tỉnh, xây dựng Bộ phận Một cửa liên thông hiện đại theo đề án của UBND tỉnh, sử dụng chữ ký số trong luân chuyển hồ sơ đất đai, xây dựng và vận hành Trang tin điện tử Sở TN&MT Khánh Hòa, triển khai phần mềm luân chuyển hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh với các chi nhánh cấp huyện, xây dựng hệ thống thông tin cung cấp dữ liệu môi trường phục vụ cộng đồng… những kết quả ứng dụng CNTT nói trên đã hỗ trợ tích cực cho việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TN&MT trong những năm qua tại Khánh Hòa.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ BT&MT Nguyễn Linh Ngọc nhấn mạnh, ứng dụng CNTT là mục tiêu quan trọng trong việc hiện đại hóa ngành TN&MT góp phần tích cực trong việc tăng năng suất, hiệu suất lao động, cải cách hành chính, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực, minh bạch hóa thông tin. Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc đề nghị ngành TN&MT cần tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng CNTT đồng bộ; tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu ngành TN&MT một cách thống nhất. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu để triển khai ứng dụng và phát triển ngành TN&MT; tiếp nhận và nhận chuyển giao công nghệ mới; hàng năm tổ chức mở các lớp đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ, phần mềm chuyên ngành cho cán bộ ngành TN&MT…

Đào Phong

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa