Home Các số bản tin Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực Bảo vệ môi trường và Tài nguyên Nước đối với Công ty Cổ phần du lịch Hồng Hải

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực Bảo vệ môi trường và Tài nguyên Nước đối với Công ty Cổ phần du lịch Hồng Hải

Email In PDF.

Thực hiện Quyết định số 216/QĐ-STNMT ngày 23/4/2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Khánh Hòa về việc Thanh tra chấp hành các quy định của Pháp luật về Bảo vệ môi trường và Tài nguyên Nước đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 31/7/2015 của Trưởng đoàn thanh tra, kết luận thanh tra như sau:

Khái quát chung:

Công ty Cổ phần du lịch Hồng Hải (viết tắt là Chi nhánh Công ty) được phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 4200686538 lần đấu ngày 13/12/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 17/4/2013; Loại hình hoạt động gồm làng du lịch, kinh doanh lữ hành quốc tế và nội địa, đại lý du lịch,… Khu nghỉ mát Six Senses Ninh Vân Bay hoạt động năm 2005; diện tích xây dựng 82.914,9 m2, diện tích rừng phòng hộ 250.265,4 m2, diện tích mặt biển 158.686,3 m2; tổng số cán bộ, công nhân viên là 345 người trong đó chính thức là 336 người, thử việc 9 người; gồm 51 biệt thự, 3 nhà hàng; thiết bị 11 ca nô, 12 xe ô tô điện, 4 máy phát điện; nguyên liệu nhớt, dầu Diesel;  hóa chất chủ yếu Clorine dùng xử lý nước sinh hoạt và hồ bơi; lượng khách 20.640 người/năm.

Kết quả kiểm tra, xác minh:

a.Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường:

Công ty được Sở Khoa học , Công nghệ và Môi trường cấp phiếu xác nhận hồ sơ đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường số 66/KHCNMT này 13/02/2004. Định kỳ Công ty báo cáo kiểm soát ô nhiễm môi trường về Sở TNMT.

Công ty được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất tại Quyết định số 1567/GP-UBND ngày 30/8/2007 gồm 02 giếng với lưu lượng khai thác 250 m3/ngày đêm và thời hạn khai thác 15 năm. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất về Sở TNMT, đóng thuế Tài nguyên, lắp đồng hồ đo lưu lượng tại đài nước. Đồng thời cấp giấy phép xả thải vào nguồn nước tại Quyết định số 877/GP-UBND ngày 11/10/2007 với lưu lượng xả thải 200 m3/ngày đêm và thời hạn xả thải 10 năm. Định kỳ báo cáo tình hình thực hiện giấy phép xả nước thải vào nguồn nước về Sở TNMT. Công ty được Sở TNMT cấp sổ đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại mã số QLCTNH: 65.000445.T (cấp lần 2) ngày 24/9/2014 với tổng số lượng 3354 kg/năm. Định kỳ Công ty báo cáo công tác quản lý CTNH về Sở TNMT.

Hàng năm, Công ty hợp đồng dịch vụ với Liên đoàn quy hoạch và điều tra Tài nguyên Nước Miền Trung thực hiện KSON và báo cáo Tài nguyên Nước.

b.Tình hình phát thải các chất ô nhiễm và biện pháp giảm thiểu:

- Nước sử dụng: Khoảng 150 m3/ ngày đêm từ 02 giếng đào gồm sinh hoạt và tưới cây.

- Nước thải: Khoảng 100 m3/ngày đêm được thu gom về 02 hệ thống xử lý nước thải công suất 70 m3/ngày đêm và 180 m3/ ngày đêm, nước thải sau xử lý được tận dụng tưới cây trong khu nghỉ mát.

- Khí thải, mùi và tiếng ồn: từ hệ thống xử lý nước thải, vận hành của các hệ thống lạnh và 04 máy phát điện, nhà bếp, thức ăn thừa được được đặt xa khu dân cư, thường xuyên vệ sinh và thu gom, xử lý hàng ngày, xây tường và trồng cây xanh xung quanh để giảm thiểu đến mức thấp nhất.

- Quản lý chất thải rắn: thực phẩm thừa khoảng 14.400 kg/6 tháng hợp đồng với ông Nguyễn Phi Sơn thu gom để chăn nuôi gia súc; rác thải khác khoảng 90 kg/6 tháng gồm nhóm giấy, cao su, kim loại sinh hoạt được thu gom về khu lưu giữ chất thải thông thường và hợp đồng Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Nha Trang vận chuyển, xử lý.

- Chất thải nguy hại: gồm bóng đèn huỳnh quang hỏng, ắc quy thải, dầu động cơ,… được gom về kho lưu giữ tạm thời CTNH tại khu nghỉ mát (năm 2014, Công ty hợp đồng Công ty TNHH MTV SX-TMDV môi trường Á Châu ở thành phố HCM thu gom, vận chuyển và xử lý; năm 2015, Công ty hợp đồng Công ty TNHH SXTMDV Môi trường Việt Xanh ở Bình Dương thu gom, vận chuyển và xử lý).

Kết luận:

Trong khu nghỉ mát, đơn vị có bố trí các thùng rác có nắp đậy, đảm bảo mỹ quan tại các bàn ăn, lều mát và dọc đường đi để thu gom rác về xử lý, có niêm yết các bảng hiệu thông báo, hướng dẫn nhắc nhỡ mọi người giữ gìn bảo vệ môi trường sạch đẹp trong khuôn viên cho du khách và nhân viên.

Yêu cầu:

Công ty tiếp tục thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung đã cam kết trong hồ sơ môi trường gồm chương trình giám sát môi trường (tần suất, vị trí, thông số), nước thải, khí thải, chất thải thông thường, CTNH; định kỳ báo cáo công tác quản lý CTNH, KSON về Sở TNMT;

Công ty thiếp tục thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước gồm quan trắc môi trường (tần suất, vị trí, thông số), nộp thuế Tài nguyên, định kỳ báo cáo tình hình thực hiện giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước về Sở TNMT;

Thời hạn hoàn thành các nội dung nêu trên và báo cáo kết quả về Sở TNMT (Thanh tra Sở) trước ngày 31/12/2015.

Trần Tuấn Vũ

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa