Home Các số bản tin Thí điểm hoạt động hỗ trợ pháp lý về pháp luật bảo vệ môi trường.

Thí điểm hoạt động hỗ trợ pháp lý về pháp luật bảo vệ môi trường.

Email In PDF.

Ngày 22/7/2015, Hội Bảo vệ thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã có Công văn số 266/HMTg về việc thí điểm hoạt động hỗ trợ pháp lý về pháp luật bảo vệ môi trường qua thư điện tử gửi UBND tỉnh Khánh Hòa để phổ biến đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh. Theo nội dung công văn trên, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đang thực hiện thí điểm phổ biến, hỗ trợ pháp lý về bảo vệ môi trường cụ thể gồm:

1. Phổ biến nhanh chóng, kịp thời tới trực tiếp cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường mới ban hành.

2. Hỗ trợ giải đáp pháp luật, hỗ trợ pháp lý về bảo vệ môi trường đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

3. Lấy ý kiến trực tiếp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong quá trình dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hoạt động hỗ trợ trên được tổ chức hoàn toàn miễn phí. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cá nhân trên địa bàn tỉnh được biết và có thể đăng ký tiếp nhận thông tin về pháp luật bảo vệ môi trường qua thư điện tử qua địa chỉ hòm thư: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. theo mẫu đính kèm hoặc tải về từ trang website: www.vacne.org.vn.

Bùi Minh Sơn

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa