Home Các số bản tin Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ khu vực có nguy cơ xói lở bờ biển tỉnh Khánh Hòa tại Chi cục Biển và Hải đảo.

Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ khu vực có nguy cơ xói lở bờ biển tỉnh Khánh Hòa tại Chi cục Biển và Hải đảo.

Email In PDF.

Khánh Hòa có khoảng 200 đảo lớn nhỏ và bãi đá ngầm, có 05 đầm và vịnh lớn: vịnh Vân Phong, đầm Nha Phu, vịnh Nha Trang, đầm Thủy Triều và vịnh Cam Ranh với các bãi cát dài, trắng mịn hình thành nên bãi tắm tự nhiên. Với lợi thế là bờ biển dài, với các bãi cát dọc ven biển, nhiều cảnh quan đẹp tự nhiên, tỉnh Khánh Hòa đã khai thác khá hiệu quả trong hoạt động kinh doanh và phát triển du lịch.

Hiện nay, dưới sự tác động lớn của biến đổi khí hậu, nước biển dâng và các công trình xây dựng, các bãi biển tự nhiên ở Khánh Hòa đang có nguy cơ bị thu hẹp lại. Tuy vậy, các hoạt động theo dõi, giám sát và phòng chống xói lở bờ biển chưa được quan tâm đúng mức; để phục vụ cho công tác dự báo, giám sát, phòng chống xói lở bờ biển, bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ khu vực có nguy cơ xói lở bờ biển tỉnh Khánh Hòa là hết sức cần thiết.

Cơ sở dữ liệu và bản đồ khu vực có nguy cơ xói lở bờ biển tỉnh Khánh Hòa bước đầu được xây dựng theo định dạng của phần mềm ArcGIS, thống nhất hệ tọa độ Quốc gia VN-2000, múi chiếu 3 độ, kinh tuyến trục 108015’ và lấy cơ sở dữ liệu địa hình tỉ lệ 1:10.000 làm nền theo đúng chuẩn quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường với 2 nhóm lớp dữ liệu chính.

Nhóm lớp dữ liệu nền bao gồm 3 nhóm lớp dữ liệu nhỏ. Nhóm lớp dữ liệu về ranh giới hành chính bao gồm các lớp dữ liệu: địa giới hành chính, địa phận hành chính, địa danh; nhóm lớp dữ liệu về địa hình bao gồm các lớp dữ liệu: sông, hồ, biển; nhóm lớp dữ liệu về cơ sở hạ tầng bao gồm các lớp dữ liệu: giao thông đường bộ, giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, các công trình ven biển. Nhóm lớp dữ liệu nền được xây dựng và kế thừa từ bản đồ nền địa hình tỉnh Khánh Hòa tỉ lệ 1:10.000 do bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập và cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường hiện đang lưu trữ tại sở Tài nguyên và Môi trường.

Nhóm lớp dữ liệu khu vực có nguy cơ xói lở bờ biển bao gồm 3 lớp dữ liệu: lớp dữ liệu hiện trạng bờ biển tỉnh Khánh Hòa được số hóa từ ảnh vệ tinh khu vực bờ biển tỉnh Khánh Hòa chụp tại thời điểm gần nhất; lớp dữ liệu bờ biển tỉnh Khánh Hòa năm 2010 được số hóa từ ảnh vệ tinh khu vực bờ biển tỉnh Khánh Hòa chụp tại thời điểm năm 2010; lớp dữ liệu bờ biển tỉnh Khánh Hòa năm 2003 được số hóa từ ảnh vệ tinh khu vực bờ biển tỉnh Khánh Hòa chụp tại thời điểm năm 2003.

Lớp dữ liệu bờ biển Khánh Hòa được số hóa từ ảnh vệ tinh chụp năm 2010

Chồng các lớp dữ liệu được xây dựng để đánh giá tình hình xói lở bờ biển giữa các năm

Cơ sở dữ liệu và bản đồ khu vực có nguy cơ xói lở bờ biển khu vực Bãi Dài-huyện Cam Lâm được xây dựng trong năm 2015 và dự kiến trong năm 2016, cơ sở dữ liệu và bản đồ khu vực có nguy cơ xói lở bờ biển các khu vực khác của tỉnh Khánh Hòa sẽ được xây dựng thành cơ sở dữ liệu và bản đồ khu vực có nguy cơ xói lở bờ biển tỉnh Khánh Hòa hoàn chỉnh. Cơ sở dữ liệu và bản đồ khu vực có nguy cơ xói lở bờ biển tỉnh Khánh Hòa sau khi hoàn thiện có thể được các đơn vị thuộc Sở TNMT, các đơn vị thuộc tỉnh Khánh Hòa ứng dụng trong công tác quản lý nhà nước của mình.

Khánh Toàn

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 27 Tháng 10 2015 10:30 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa