Home Các số bản tin Kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 2 năm 2015

Kiểm tra công tác cải cách hành chính đợt 2 năm 2015

Email In PDF.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính(CCHC) đợt 2 năm 2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 1794/STNMT-VP ngày 07/8/2015. Ngày 12/8/2015, Tổ kiểm tra công tác CCHC của Sở đã kiểm tra công tác CCHC đợt 2 năm 2015 tại 04 phòng, đơn vị gồm: Phòng Nước-KTTV&BĐKH, Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn Thám, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai.


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Tài nguyên và Môi trường (ảnh: TTCNTT).

Qua kiểm tra, các phòng, đơn vị đã xây dựng kế hoạch CCHC năm 2015; xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với các đối tượng không đảm nhận vị trí lãnh đạo, quản lý; kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và đã tổ chức triển khai thực hiện đúng theo tiến độ; thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện CCHC quý I và 06 tháng đầu năm 2015; riêng Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn Thám do mới thành lập nên chưa xây dựng kết hoạch CCHC của phòng năm 2015.

Các phòng, đơn vị đã xây dựng Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 2008 năn 2015 và gửi báo kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng hàng tháng về Văn phòng Sở đúng thời gian.

Văn phòng Đăng ký đất đai đã có cải tiến kỷ thuật trong CCHC như thực hiện luân chuyển hồ sơ điện tử, chữ ký điện tử trong giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất(hồ sơ cấp giấy chứng nhận chuyển đổi) giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với các Chi nhánh cấp huyện nhằm rút ngắn thời gian, công sức và chi phí luân chuyển hồ sơ từ Chi nhánh cấp huyện lên cấp tỉnh; đề xuất đơn giản hóa 02 thủ tục hành chính về địa điểm tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức và xác nhận hồ sơ tại cấp xã trước khi chuyển hồ sơ lên Chi nhánh cấp huyện khi giải quyết hồ sơ chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Phòng Nước-KTTV&BĐKH đã triển khai và thực hiện tốt công tác tham mưu ban hành văn bản Quy phạm pháp luật đúng tiến độ. Phòng Nước-KTTV&BĐKH, Phòng Đo đạc bản đồ và Viễn Thám và Văn phòng Đăng ký đất đai đã hoàn thành công tác rà soát thủ tục hành chính. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai đã thực hiện tốt công tác đo lường ý kiến của khách hàng.

Trọng Tuệ

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 27 Tháng 10 2015 10:31 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa