Home Các số bản tin Hiện trạng chất lượng môi trường không khí tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015.

Hiện trạng chất lượng môi trường không khí tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015.

Email In PDF.

Chất lượng môi trường không khí trong giai đoạn 2011 – 2015 tốt hơn ở các khu dân cư đô thị, nông thôn, bãi rác và cả các khu sản xuất kinh doanh; ngoại trừ ở một số khu vực dự án đang thi công và các hoạt động khai thác khoáng sản.

Bụi (TSP): Nhìn chung, nồng độ bụi đo được tại đa số các khu vực đều đạt quy chuẩn. Giá trị thấp ghi nhận tại Thị trấn Khánh Vĩnh và Thị trấn Tô Hạp. Nồng độ bụi PM10, PM 2,5 và PM 1 tại trạm quan trắc tự động Đồng Đế cũng khá thấp, trong năm 2014, chỉ có 1 ngày có giá trị vượt quy chuẩn đối với PM2,5 với giá trị 56,6µg/m3 (QCVN – 50 µg/m3 ).


Biểu đồ.  Diễn biến bụi PM10, PM2,5, PM1 trong ngày tại trạm Đồng Đế (năm 2014)


Các khu vực có nồng độ bụi tương đối cao thường ghi nhận tại một số tuyến đường có hoạt động giao thông mạnh (ngã ba Bình Tân, ngã ba Cây Dầu Đôi, ngã ba Ninh Hòa); hoặc đang được xây dựng mở rộng như tuyến Quốc lộ 1A, các đường trong nội thị Nha Trang, tại các khu vực đang triển khai xây dựng hạ tầng các khu đô thị mới. Mức ô nhiễm bụi cao cũng được ghi nhận tại khu vực gần bãi rác Cam Ranh.

Tại các khu sản xuất, nồng độ bụi chưa vượt quy chuẩn trừ vị trí tại KCN Diên Phú do bị tác động bởi dự án mở rộng tuyến Quốc lộ 1A, giá trị bụi TSP đo được lên đến 0,62mg/m3. Tại các vị trí trong phạm vi các KCN như KCN Ninh Thủy, Cảng TCQT Vân Phong (chưa hoạt động), KDC gần Nhà máy Hyundai Vinashin, nồng độ bụi đo được đều không cao (<0,2 mg/m3).

Ôzôn: Nồng độ ôzôn trong không khí tại các khu vực đều nhỏ hơn 140 µg/m3 và đạt quy chuẩn, giá trị cao ghi nhận ở khu vực Ninh Hòa, Cam Ranh và Cam Lâm. Riêng tại trạm tự động Đồng Đế, có 171 giá trị ôzôn trung bình 1 giờ vượt quy chuẩn (>200 µg/m3). Nồng độ ôzôn tại khu vực thường biến động theo quy luật - tăng cao vào giữa trưa và thấp dần về đêm.

SO2, NO2: các giá trị SO2, NO2 đo được tại các khu vực đều khá thấp dưới xa ngưỡng giới hạn của quy chuẩn. Các giá trị quan trắc tại trạm tự động Đồng Đế cũng cho thấy nồng độ SO2 và NO2, NO, NOx tại Nha Trang thấp hơn so với các địa phương khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai và Tp Hồ Chí Minh.

CO, HC: đều đạt quy chuẩn tại các khu vực. Nồng độ CO tại phần lớn các khu vực đều thấp hơn 5 mg/m3, riêng tại Ngã ba Ninh Hòa đo được 6,51 mg/m3, tại trạm tự động Đồng Đế ghi nhận cao nhất là 8,355 mg/m3. HC ghi nhận cao tại thành phố Cam Ranh và Ngã ba Cây Dầu Đôi và đều thấp hơn nhiều so với quy chuẩn.

H2S, NH3: luôn đạt quy chuẩn tại các khu vực dân cư gần bãi rác.

Nhóm BTEX (được quan trắc tại trạm Đồng Đế): Phần lớn các giá trị đều rất thấp dưới ngưỡng cho phép của quy chuẩn trừ benzen có 3 giá trị vượt quy chuẩn.

Về tiếng ồn: duy trì ở mức cao và vượt quy chuẩn tại 2 vị trí Ngã ba Cây Dầu Đôi và thành phố Cam Ranh. Tại các khu vực khác, kể cả KDC gần các KCN, mức ồn đo được đều nhỏ hơn 70dBA. Tuy vậy, Nha Trang và các vùng nội thị khác, vẫn còn tồn tại các cơ sở như dệt lưới trũ, gia công cơ khí, chế biến đồ gỗ, … nằm xen kẽ với KDC và gây ồn cho các khu vực.

Đỗ Xuân Hương

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 15 Tháng 6 2016 15:11 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa