Home Các số bản tin UBND Huyện Khánh Vĩnh Lễ trao Quyết định giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất tại xã Khánh Nam.

UBND Huyện Khánh Vĩnh Lễ trao Quyết định giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất tại xã Khánh Nam.

Email In PDF.

Thực hiện Công văn số 7270/UBND-XDNĐ ngày 13 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phương án giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) nghèo thiếu đất sản xuất huyện Khánh Vĩnh;

Ngày 22/10/2014, UBND huyện Khánh Vĩnh đã ban hành Kế hoạch số 1701/KH-UBND huyện về việc triển khai việc giao đất, cắm mốc ranh giới đối với diện tích 182 ha đất bóc tách đợt 2 từ các Công ty Lâm nghiệp cho các hộ ĐBDTTS nghèo thiếu đất sản xuất;

Qua thời gian triển khai, đến nay đã hoàn thành công tác tổ chức cắm mốc giao đất thực địa cho 19 hộ ĐBDTTS nghèo thiếu đất sản xuất tại xã Khánh Nam. Tổng diện tích cấp là 108815,2 m2

Ngày 30/10/2015 tại UBND xã Khánh Nam, UBND huyện Khánh Vĩnh đã tổ chức buổi lễ trao Quyết định giao đất cho 19 hộ ĐBDTTS nghèo thiếu đất sản xuất

Ông Nguyễn Văn Đồng – Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh phát biểu tại Lễ Trao quyết định giao đất cho 19 hộ ĐBDTTS nghèo thiếu đất sản xuất.

Công việc bóc tách đất có khả năng sản xuất nông nghiệp từ các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện để giao lại cho các hộ ĐBDTTS nghèo thiếu đất sản xuất là một chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước, nhằm tạo cho các hộ ĐBDTTS nghèo thiếu đất có đất để canh tác, cải thiện đời sống, sớm thoát nghèo bền vững. Vì vậy, việc trao quyết định cho 19 hộ ĐBDTTS nghèo thiếu đất sản xuất tại xã Khánh Nam có ý nghĩa rất quan trọng.

Ông Nguyễn Văn Đồng – Chủ tịch UBND huyện Khánh Vĩnh phát biểu tại Lễ Trao quyết định giao đất cho 19 hộ ĐBDTTS nghèo thiếu đất sản xuất.

Công việc bóc tách đất có khả năng sản xuất nông nghiệp từ các Công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện để giao lại cho các hộ ĐBDTTS nghèo thiếu đất sản xuất là một chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước, nhằm tạo cho các hộ ĐBDTTS nghèo thiếu đất có đất để canh tác, cải thiện đời sống, sớm thoát nghèo bền vững. Vì vậy, việc trao quyết định cho 19 hộ ĐBDTTS nghèo thiếu đất sản xuất tại xã Khánh Nam có ý nghĩa rất quan trọng.

 

Đại diện các hộ dân nhận Quyết định giao đất.

Sau buổi lễ, UBND huyện Khánh Vĩnh chỉ đạo:

- Đối với UBND xã Khánh Nam:

+ Tổ chức quản lý, phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện hướng dẫn bà con được giao đất sản xuất, canh tác tốt trên mảnh đất được giao có hiệu quả đồng thời tạo điều kiện cho bà con được tham gia các chương trình hỗ trợ của Nhà nước.

+ Tổ chức hướng dẫn bà con kê khai đăng ký và cấp giấy chứng nhận QSD đất theo đúng quy định của pháp luật.

- Đối với các hộ ĐBDTTS nghèo thiếu đất được giao đất: Tổ chức sản xuất và canh tác có hiệu quả trên mảnh đất được giao. Đồng thời, không được chuyển nhượng cho các đối tượng khác.

- Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với UBND xã và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện tham mưu UBND huyện cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 19 hộ trên để các hộ có điều kiện tham gia các chương trình hỗ trợ của Nhà nước. 

DANH SÁCH 19 hộ ĐBDTTS nghèo đã được giao đất trên địa bàn xã Khánh Nam


Hoàng Linh

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 15 Tháng 6 2016 15:16 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa