Home Các số bản tin Nghị định Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

Nghị định Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

Email In PDF.

Việt Nam có bờ biển dài và vùng biển rộng lớn chứa đựng nguồn tài nguyên đa dạng và phong phú. Do vậy việc nghiên cứu khoa học biển, hải đảo là chìa khóa để chúng ta tiến vào đại dương, tiếp cận với những lợi ích to lớn do biển mang lại, là một trong những căn cứ hoạch định cơ chế, chính sách quản lý biển, hải đảo nhằm khai thác, sử dụng tài nguyên biển tiết kiệm, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, bảo vệ môi trường và dự báo ngăn chặn hoặc hạn chế những thảm họa, thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong bối cảnh nguồn lực của Việt Nam còn hạn chế, để đầu tư vào hoạt động nghiên cứu khoa học thì việc hợp tác và khuyến khích các quốc gia, tổ chức quốc tế vào nghiên cứu khoa học trong vùng biển của chúng ta giúp Việt Nam thu thập được các thông tin khoa học về nguồn tài nguyên, môi trường biển là một xu hướng tất yếu. Ngay từ rất sớm, sau khi đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, ngày 5/8/1991, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định số 242/HĐBT "Quy định về việc các bên nước ngoài và phương tiện nước ngoài vào nghiên cứu khoa học ở các vùng biển nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Nghị định này đã góp phần tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu khoa học biển của nước ngoài tại Việt Nam. Tuy nhiên, do được ban hành cách đây hơn 20 năm và trước khi Việt Nam trở thành thành viên của Công ước Luật biển nên các quy định trong văn bản này có những nội dung không còn phù hợp với thực tế, một số nội dung không phù hợp với Công ước Luật biển và nhiều căn cứ để ban hành văn bản này đến nay đã hết hiệu lực.

Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo được Quốc hội thông qua ngày 25/6/2015. Luật quy định nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, quản lý, khai thác, sử dụng các loại tài nguyên biển và hải đảo thực hiện theo quy định của các luật có liên quan và bảo đảm phù hợp với các quy định tại Luật. Bởi vậy, việc xây dựng và ban hành các Nghị định quy định chi tiết nhằm triển khai Luật là hết sức cần thiết, trong đó có Nghị định quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan ở Trung ương và các địa phương xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam nhằm thay thế Nghị định 242/HĐBT. Dự thảo gồm 4 chương, 23 điều: Chương I về Quy định chung (09 điều); Chương II về Cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép, văn bản chấp thuận nghiên cứu khoa học (14 điều); Chương III về Đình chỉ hoạt động nghiên cứu khoa học, thu hồi, chấm dứt hiệu lực giấy phép, văn bản chấp thuận nghiên cứu khoa học (03 điều); Chương IV về tổ chức thực hiện và điều khoản thi hành (04 điều).

Nguyễn Bình Trọng

 
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa