Home Các số bản tin Số 49 tháng 11 năm 2015

Số 49 tháng 11 năm 2015

Email In PDF.

1. Hội nghị tổng kết kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015.

2. Kết quả triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam – tỉnh Khánh Hòa (VLAP).

3. Thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích đất phi nông nghiệp trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

4. Triển khai thực hiện Khoản 1 Điều 79 của Luật tài nguyên, môi trường Biển và Hải đảo.

5. Hiện trạng chất lượng môi trường không khí tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2011-2015.

6. Áp dụng phương thức quản lý tài nguyên và môi trường biển dựa vào cộng đồng.

7. Tình hình thực hiện các dự án trong khu du lịch bán đảo Cam Ranh.

8. Kết quả ứng dụng ArcGis 9.3 quản lý ranh giới các dự án giao và cho thuê khu vực biển tại Chi cục Biển và Hải đảo.

9. Phát triển du lịch sinh thái biển tại Nha Trang theo hướng phát triển bền vững.

10. Triển khai thí điểm luân chuyển hồ sơ cấp Giấy chứng nhận của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trực tiếp từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện đến Sở Tài nguyên và Môi trường.

11. Tình hình thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia của tỉnh Khánh Hòa.

12. UBND Huyện Khánh Vĩnh Lễ trao Quyết định giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất tại xã Khánh Nam.

13. Nghị định Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

14. Hội thi “Thanh niên chung tay hành động vì môi trường” thị xã Ninh Hòa năm 2015.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 15 Tháng 6 2016 15:08 )  
chuyen nha tron goi, binh cuu hoa